Chciałbym zrozumieć, dlaczego można najpierw wywołać metodę kwadrat, a dopiero poniżej ją zdefiniować?