package pl.codegym.task.task01.task0102; /* Miłe słowo dla nauczyciela */ public class Solution { public static void main(String[] args) { String message = "Baśka miała fajny kurs"; System.out.println(message); System.out.println(message); System.out.println(message); System.out.println(message); System.out.print(message); } } Nie rozumiem, dlaczego zamiast .printIn(message) na końcu jest .print(message).