Sprawdź, czy przekazujesz polecenie aktualizacji modelu do obiektu TableInterface. Czym jest ta aktualizacja?