package pl.codegym.task.task03.task0303; /* Wymiana walut */ public class Solution { public static void main(String[] args) { konwertujEurNaUsd(3,3.14); konwertujEurNaUsd(3,4.14); //tutaj wpisz swój kod } public static double konwertujEurNaUsd(int eur, double kursWymiany) { double usd=eur*kursWymiany; System.out.println(usd); return usd; //tutaj wpisz swój kod } }