– Dawno temu komputery mogły wyświetlać tylko tekst. Programy po odczytaniu danych z klawiatury wyświetlały dane na ekranie. Nazywamy to „interfejsem konsoli użytkownika” lub po prostu „konsolą”. Alternatywą dla konsoli jest interfejs okienkowy. W nim użytkownik wchodzi w interakcję z programem za pośrednictwem jednego lub większej liczby okien. Ponieważ dopiero uczymy się programować, zaczniemy od pracy z konsolą.

– W porządku.

– W konsoli (na ekranie) tekst jest wyświetlany kolejno, linia po linii. Wprowadzanie tekstu odbywa się za pomocą klawiatury. Aby uniknąć błędów, tekst wprowadzany na klawiaturze jest wyświetlany na ekranie. Czasami wygląda to, jakby użytkownik i program na zmianę pisali na ekranie.

– Do wyświetlania tekstu na ekranie możesz użyć metody System.out.print(). Metoda ta po prostu wyświetla tekst, podczas gdy System.out.println() wyświetla tekst i przenosi kursor na początek następnej linii.

Kod Wynik
System.out.print("Do");
System.out.print("Ciebie");
System.out.print("Szłam");
DoCiebieSzłam
System.out.print("Do");
System.out.println("Ciebie");
System.out.print("Szłam");
DoCiebie
Szłam
System.out.println("Do");
System.out.println("Ciebie");
System.out.println("Szłam");
Do
Ciebie
Szłam

– Aby oddzielić fragmenty tekstu, musimy dodać spację. Na przykład:

Kod Wynik
int a = 5, b = 6;
System.out.print(a);
System.out.print(b);
56
int a = 5, b = 6;
System.out.print(" " + a + " " + b);
 5 6
int a = 5, b = 6;
System.out.print("Suma to " + (a + b));
Suma to 11

– Kumam.

– To pozwala wyświetlić na ekranie każdą informację: wszystkie obiekty Java można przekształcić w ciąg tekstowy. Wszystkie klasy Java pochodzą od klasy Object, która posiada metodę toString(). Ta metoda jest wywoływana, gdy chcesz przekształcić obiekt w ciąg tekstowy (string).

Kod Opis
Kot kot = new Kot("Oskar");
System.out.println("Ten kot to " + kot);
Te trzy przykłady są równoważne.
Kot kot = new Kot("Oskar");
System.out.println("Ten kot to " + kot.toString());
Kot kot = new Kot("Oskar");
String kotTekst = kot.toString();
System.out.println("Ten kot to " + kotTekst);

– Ale mój program wyświetlił „Ten kot to com.codegym.lesson3.Kot@1fb8ee3”. Co, do cholery, ma to znaczyć?

– Standardowa metoda toString() klasy Object zwraca ciąg składający się z nazwy klasy i adresu obiektu w pamięci (w formacie szesnastkowym).

– Yhy. I co dobrego daje nam taka metoda?

– W swojej klasie możesz napisać własną implementację metody toString(). Wtedy wywołana zostanie Twoja metoda.

– Naprawdę? W porządku.

– Oto kilka zadań od Diego.