Ktoś mógłby mi powiedzieć jak zaliczyć jak o zadanko?