– Hej, kolego!

– Wspaniale Pana widzieć, Kapitanie Odlot!

– Mam dla Ciebie świetne wiadomości. Oto kilka ćwiczeń, które pomogą Ci utrwalić Twoje umiejętności. Pracuj nad nimi codziennie, a Twoje kompetencje będą bardzo szybko rosły. Specjalnie dla Ciebie mają one taką formę, żeby można je było wykonać w IntelliJ IDEA.

3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
„I wziął jedno z jego żeber”
Edytuj dwie klasy: Adam i Eve. Spraw, aby klasa Eve dziedziczyła klasę Adam.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Pseudoprzyjaciele
Edytuj klasy AppleIPhone i SamsungGalaxyS2. Spraw, aby klasa SamsungGalaxyS2 dziedziczyła klasę AppleIPhone.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Zabawa w Darwina
Napisz następujące cztery klasy: Fish, Animal, Ape i Human. Spraw, aby klasa Animal dziedziczyła klasę Fish, klasa Ape dziedziczyła Animal, a klasa Human dziedziczyła Ape.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Ewolucja klas
Edytuj następujące trzy klasy: Fish, Lizard i Dinosaur. Spraw, aby klasa Lizard dziedziczyła Fish, a klasa Dinosaur dziedziczyła Lizard.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Od ucznia do wykwalifikowanego niewolnika
Napisz następujące cztery klasy: Schoolboy, Student, Employee i Slave. Spraw, aby klasa Student dziedziczyła klasę Schoolboy, klasa Employee dziedziczyła Student oraz żeby klasa Slave dziedziczyła Employee.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Łańcuch dziedziczenia
Utwórz odpowiedni „łańcuch dziedziczenia” dla następujących klas: Pet, Cat i Dog.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Alternatywny łańcuch dziedziczenia
Utwórz odpowiedni „łańcuch dziedziczenia” dla następujących klas: Carnivore, Cow, Dog, Pig i Animal.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Gospodarstwo w mieście
Utwórz odpowiedni „łańcuch dziedziczenia” dla następujących klas: Pet, Cat, Dog i Car.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Poprawny łańcuch dziedziczenia: część 4
Utwórz odpowiedni „łańcuch dziedziczenia” dla następujących klas: House, Cat, Dog i Car.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Poprawny łańcuch dziedziczenia: część 5
Utwórz odpowiedni „łańcuch dziedziczenia” dla następujących klas: House, Cat, Dog, Car, Animal i Asset.

– Poprzednie były dla nowicjuszy. Dodałem trochę dodatkowych, bardziej zaawansowanych ćwiczeń. Tylko dla weteranów.

3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Dziwny, nieznany kod
Popraw dziedziczenie w następujących klasach: (klasy: Cat, Dog, Pet, House i Airplane)
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Uratuj klub szachowy
Dodaj wspólną klasę bazową ChessPiece do klasy każdego typu figury szachowej.
7
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 1lekcja 11
Niedostępne
Najmniejsza i największa
Napisz metodę, która zwraca najmniejszą i największą liczbę z tablicy.