– Cześć, kolego. Na wszelki wypadek zrobiłem dla Ciebie kopię Twojej umowy. Raszi, ten skąpiec, żyje w błogiej nieświadomości. Powinieneś zobaczyć liczby w mojej umowie. Ha!

– Dobra robota, Diego. Naprawdę wiele się od Ciebie uczę.

– Jasne, Amigo. Na świecie jest zbyt wielu głupich ludzi, którzy chcą się wzbogacić, nic nie robiąc. Ale jeszcze więcej jest idiotów, którzy są gotowi pracować za darmo.

– OK, wróćmy do naszej lekcji. Teraz nauczę Cię kilku sposobów tworzenia zmiennych:

Przykład Wyjaśnienie
String s1 = new String();
String s2 = "";
Tworzy dwa identyczne, puste stringi.
int a;
Tworzy zmienną int;
int a = 5;
Tworzy zmienną int o nazwie a i ustawia jej wartość równą 5
int a = 5, b = 6;
Tworzy zmienną int o nazwie a i ustawia jej wartość równą 5 Tworzy zmienną int o nazwie b i ustawia jej wartość równą 6
int a = 5, b = a + 1;
Tworzy zmienną int o nazwie a i ustawia jej wartość równą 5 Tworzy zmienną int o nazwie b i ustawia jej wartość równą 6
Date data = new Date();
Tworzy obiekt Date. Jest on inicjalizowany bieżącą datą i godziną.
boolean jestPrawda = true;
Inicjalizuje zmienną boolean wartością true
boolean jestMniejsze = (5 > 6);
Przypisuje wartość false do zmiennej jestMniejsze. Zmienne Boolean akceptują tylko wartości true i false.

– Super, Diego! Z Twoim tłumaczeniem wszystko staje się jasne.

– LOL! Dzięki, Amigo.

– Przy okazji – mam dla Ciebie jeszcze kilka ćwiczeń. Jak Ci idzie do tej pory?

– Zadania nie były zbyt trudne, a niektóre były nawet zabawne.