– Opowiem Ci o komendach (instrukcjach) i blokach kodu. To bułka z masłem! Ciało metody składa się z komend, inaczej instrukcji. Każda komenda kończy się średnikiem.

– Oto przykładowe komendy:
1
String s = "Nazwa";
2
System.out.println(1234);
3
return a + b * c;
4
throw new RuntimeException();
5
;

– Blok kodu składa się z wielu komend połączonych przy użyciu nawiasów klamrowych. Ciało metody to blok kodu.

Przykłady:
1
{}
2
{
    throw new RuntimeException();
}
3
{
    return null;
}
4
{
    System.out.println(23);
    System.out.println(1);
    System.out.println(14);
}

– Następująca zasada ma zastosowanie w prawie każdej sytuacji: tam, gdzie możesz napisać jedną komendę, możesz też napisać blok kodu. Przykłady zobaczysz w następnych zadaniach.