"Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga utos (mga pahayag) at mga bloke ng code. Ito ay talagang simpleng bagay. Ang katawan ng pamamaraan ay binubuo ng mga utos, o mga pahayag. Ang bawat utos ay nagtatapos sa isang semicolon."

Mga halimbawa ng mga utos:
1
String s = "Name";
2
System.out.println(1234);
3
return a + b * c;
4
throw new RuntimeException();
5
;

"Ang isang bloke ng code ay binubuo ng ilang mga utos na pinagsama gamit ang mga kulot na bracket. Ang katawan ng pamamaraan ay isang bloke ng code. "

Mga halimbawa:
1
{}
2
{
    throw new RuntimeException();
}
3
{
    return null;
}
4
{
    System.out.println(23);
    System.out.println(1);
    System.out.println(14);
}

"Ang sumusunod na panuntunan ay wasto sa halos anumang sitwasyon: saanman maaari kang sumulat ng isang utos, maaari ka ring magsulat ng isang bloke ng code. Makakakita tayo ng mga halimbawa nito sa mga susunod na gawain."