– Cześć, Amigo. Opowiem Ci coś o nowym typie danych. To typ boolean. Zmienne tego typu mogą przyjmować tylko dwie wartości: true i false.

– Jak tego użyć?

– Ten typ jest domyślnie używany w wielu miejscach. Tak jak każda operacja dodawania tworzy liczbę, tak wynikiem każdego porównania jest boolean. Oto kilka przykładów:

Kod Wyjaśnienie
1
boolean m;
Te dwa wyrażenia są równoważne. Domyślną wartością zmiennej boolean jest false.
2
boolean m = false;
3
if (a > b)
  System.out.println(a);
Wynik porównania (true lub false) zostanie przypisany do zmiennej m. Warunek jest spełniony, jeśli wyrażenie przyjmuje wartość true.
4
boolean m = (a > b);
if (m)
  System.out.println(a);
5
boolean m = (a > b);
if (m == true)
  System.out.println(a);
Nie ma potrzeby porównywania zmiennej logicznej (boolean) z true lub false. Wynikiem porównania będzie boolean, który odpowiada innej zmiennej. Na przykład true == true zwraca to true; true == false zwraca false.
6
boolean m = (a > b);
if (m)
  System.out.println(a);

– Więcej przykładów:

Kod Wyjaśnienie
1
public boolean czyAjestMniejszeOdB (int a, int b)
{
  if (a < b)
    return true;
  else
    return false;
}
Ta metoda sprawdza, czy liczba a jest mniejsza niż liczba b.

A oto cztery równoważne porównania. Ostatnie jest najbardziej kompaktowe i poprawne. Zawsze staraj się użyć najkrótszego zapisu.

2
public boolean czyAjestMniejszeOdB (int a, int b)
{
  boolean m = (a < b);
  if (m)
    return true;
  else
    return false;
}
3
public boolean czyAjestMniejszeOdB (int a, int b)
{
  boolean m = (a < b);
  return m;
}
4
public boolean czyAjestMniejszeOdB (int a, int b)
{
  return a < b;
}
4
Zadanie
Składnia Java,  poziom 4lekcja 7
Niedostępne
Etykiety i liczby
Nie wszystkie etykiety są tak samo użyteczne, ale ich brak czasami powoduje chaos. Zróbmy zadanie, które nadaje etykiety: za pomocą klawiatury wprowadź liczbę całkowitą i spraw, by program oznaczył, czy liczba jest ujemna czy dodatnia (bądź równa zero), parzysta czy nieparzysta. Dlaczego tego potrzebujemy? Tak po prostu, dla praktyki. W końcu jesteśmy tutaj, żeby się uczyć!!

– Co, jeśli chcę zapisać 0<a<b?

– Java nie ma operatora porównania, który stosuje trzy operandy. Także będziesz musiał zrobić to tak: (0<a) ORAZ (a<b).

– Mam napisać słowo ORAZ?

– Zaczekaj. Wytłumaczę Ci to. Java ma trzy operatory logiczne: ORAZ, LUB i NIE. Możesz przy ich pomocy tworzyć konstrukcje o większej złożoności. Możesz używać tych operatorów z wyrażeniami boolean. Zatem nie możesz zapisać (a+1) ORAZ (3), ale zapis (a>1) ORAZ (a<3) jest w porządku.

Operator NIE jest pojedynczy: wpływa tylko na wyrażenie po prawej stronie. Jego działanie przypomina bardziej działanie znaku minus przy liczbie ujemnej, a nie znaku mnożenia między dwiema liczbami.

– Możesz przeprowadzać różne operacje na zmiennych (logicznych) boolean.

– Na przykład jakie?

– Przyjrzyjmy się temu.

Operator logiczny Zapis w Javie Wyrażenie Wynik
ORAZ && true && true true
true && false false
false && true false
false && false false
LUB || true || true true
true || false true
false || true true
false || false false
NIE ! ! true false
! false true
Powszechne kombinacje i wyrażenia m && !m false
m || !m true
! (a && b) !a || !b
! (a || b) !a && !b

– Czy możesz podać mi kilka przykładów?

– Jasne.

Zapis w Javie Zapis logiczny
(a<3) && (a>0) (a < 3) ORAZ (a>0)
(a>10) || (a<100) (a>10) LUB (a<100)
(a<b) && (!(c<=d)) (a<b) I (NIE (c<=d))

– A teraz zróbmy trochę zadań.

8
Zadanie
Składnia Java,  poziom 4lekcja 7
Niedostępne
Opisywanie liczb
Załóżmy, że musimy posegregować liczby według jakichś kryteriów. Na przykład bazując na tym, czy są one parzyste czy nieparzyste, bądź na liczbie ich cyfr. Wiesz już, o co mi chodzi? Bierzmy się do pracy: napiszemy program, który opisuje liczbę wprowadzoną przez użytkownika (musi ona mieścić się w przedziale od 1 do 999). Opis będzie wskazywał, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta oraz z ilu cyfr się składa.
4
Zadanie
Składnia Java,  poziom 4lekcja 7
Niedostępne
Liczba dodatnia
W szkole „Optymista” skala używana do oceny wiedzy nie ma dolnej i górnej granicy. To świetna wiadomość dla młodych, utalentowanych ludzi (któż nie byłby szczęśliwy, otrzymując ocenę trylion za prezentację?). Wszystkie oceny powyżej zera są uważane za dobre. Natomiast oceny poniżej zera są złe. Studenci muszą zdać końcowe egzaminy z trzech przedmiotów. Musimy wprowadzić trzy oceny z klawiatury i wyświetlić liczbę dobrych ocen.
4
Zadanie
Składnia Java,  poziom 4lekcja 7
Niedostępne
Liczby dodatnie i ujemne
Analiza danych zaczyna się od prostej koncepcji: musimy zrozumieć, które dane mają znaczenie i powinny zostać użyte, a które powinny zostać odrzucone. Rozwiążmy problem z prostą analizą danych. Za pomocą klawiatury wprowadzamy trzy liczby całkowite, następnie analizujemy je i wyświetlamy liczbę dodatnich i ujemnych liczb w zestawie źródłowym.
2
Zadanie
Składnia Java,  poziom 4lekcja 7
Niedostępne
Wprowadzanie kodu
Nie musisz myśleć, po prostu go wyklep! Brzmi to trochę paradoksalnie, ale czasami Twoje palce „pamiętają” kod lepiej niż Twój świadomy umysł. Właśnie dlatego trening w tajnym centrum CodeGym zawiera zadania wymagające wprowadzania kodu. Wprowadzając kod, przyzwyczajasz się do składni oraz zarabiasz ciemną materię. Co więcej, walczysz z własnym lenistwem!