"Jag kan se att du redan har vilat. Bra! Här är några uppgifter att öva på att skapa konstruktörer:"