"ฉันเห็นว่าคุณได้พักผ่อนแล้ว เยี่ยมมาก! ต่อไปนี้เป็นภารกิจบางส่วนในการฝึกสร้างคอนสตรัคเตอร์:"