"मी बघू शकतो की तुम्ही आधीच विश्रांती घेतली आहे. छान! कंस्ट्रक्टर तयार करण्याचा सराव करण्यासाठी येथे काही कार्ये आहेत:"