"Här är några exempel på intressanta saker du kan göra med arrayer:"

Exempel 1.
Fyll en array med 10 element med siffror från 1 till 10:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int[] numbers = new int[10];

    for (int i = 0; i < numbers.length; i++)
    {
      numbers[i] = i + 1;
    }
  }
}
Fyll en array med 10 element med siffror från 10 till 1:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int[] numbers = new int[10];

    for (int i = 0; i < numbers.length; i++)
    {
      numbers[i] = 10 - i;
    }
  }
}
Fyll en array med 10 element med siffror från 0 till 9:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int[] numbers = new int[10];

    for (int i = 0; i < numbers.length; i++)
    {
      numbers[i] = i;
    }
  }
}
Fyll en array med 10 element med siffror från 9 till 0:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int[] numbers = new int[10];

    for (int i = 0; i < numbers.length; i++)
    {
      numbers[i] = 9 - i;
    }
  }
}
Exempel 2.
Läs 10 strängar från tangentbordet:
public class MainClass
{
 public static void main(String[] args) throws IOException
 {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  String[] list = new String[10];

  for (int i = 0; i < list.length; i++)
  {
   list[i] = reader.readLine();
   }
 }
}
Läs 10 siffror från tangentbordet:
public class MainClass
{
 public static void main(String[] args) throws IOException
 {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  int[] list = new int[10];

  for (int i = 0; i < list.length; i++)
  {
   String s = reader.readLine();
   list[i] = Integer.parseInt(s);
  }
 }
}
Exempel 3.
Visa en array på skärmen:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    int[] list = new int[10];

    // Fill the array
    for (int i = 0; i < list.length; i++)
      list[i] = i;

    // Display the contents of the array
    for (int i = 0; i < list.length; i++)
     System.out.println(list[i]);
  }
}
Exempel 4.
Snabb (statisk) initiering. Lägg ihop arrayelementen:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    // Static initialization
    int[] list = {5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, -7, -9, 2, 0};

    // Calculate the sum
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < list.length; i++)
      sum += list[i];

    System.out.println("Sum is " + sum);
  }
}
Exempel 5.
Hitta det minsta elementet i en array:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    int[] list = {5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, -7, -9, 2, 0};

    int min = list[0];
    for (int i = 1; i < list.length; i++)
    {
       if (list[i] < min)
         min = list[i];
    }

    System.out.println ("Min is " + min);
  }
}

Ett föreläsningsutdrag med en mentor som en del av Codegym University-kursen. Anmäl dig till hela kursen.