– Oto kilka ciekawych przykładów tego, co można zrobić z tablicami:

Przykład 1.
Zapełnij 10-elementową tablicę liczbami od 1 do 10:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    int[] liczby = new int[10];

    for (int i = 0; i < liczby.length; i++)
    {
      liczby[i] = i + 1;
    }
  }
}
Zapełnij 10-elementową tablicę liczbami od 10 do 1:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    int[] liczby = new int[10];

    for (int i = 0; i < liczby.length; i++)
    {
      liczby[i] = 10 - i;
    }
  }
}
Zapełnij 10-elementową tablicę liczbami od 0 do 9:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    int[] liczby = new int[10];

    for (int i = 0; i < liczby.length; i++)
    {
      liczby[i] = i;
    }
  }
}
Zapełnij 10-elementową tablicę liczbami od 9 do 0:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    int[] liczby = new int[10];

    for (int i = 0; i < liczby.length; i++)
    {
      liczby[i] = 9 - i;
    }
  }
}
Przykład 2.
Wczytaj 10 ciągów z klawiatury:
public class MainClass
{
 public static void main(String[] args) throws IOException
 {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  String[] lista = new String[10];

  for (int i = 0; i < lista.length; i++)
  {
   lista[i] = reader.readLine();
   }
 }
}
Wczytaj 10 liczb z klawiatury:
public class MainClass
{
 public static void main(String[] args) throws IOException
 {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  int[] lista = new int[10];

  for (int i = 0; i < lista.length; i++)
  {
   String s = reader.readLine();
   lista[i] = Integer.parseInt(s);
  }
 }
}
Przykład 3.
Wyświetl tablicę na ekranie:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    int[] lista = new int[10];

    // Zapełnia tablicę
    for (int i = 0; i < lista.length; i++) 
      lista[i] = i;

    // Wyświetla zawartość tablicy
    for (int i = 0; i < lista.length; i++) 
     System.out.println(lista[i]);
  }
}
Przykład 4.
Szybka (statyczna) inicjalizacja. Dodaj elementy tablicy:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    // Statyczna inicjalizacja
    int[] lista = {5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, -7, -9, 2, 0};    
    
    // Oblicza sumę
    int suma = 0;
    for (int i = 0; i < lista.length; i++) 
      suma += lista[i];

    System.out.println("Suma to " + suma);
  }
}
Przykład 5.
Znajdź najmniejszy element tablicy:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    int[] lista = {5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, -7, -9, 2, 0};

    int min = lista[0];
    for (int i = 1; i < lista.length; i++)
    {
       if (lista[i] < min) 
         min = lista[i];
    }

    System.out.println ("Najmniejszy element to " + min);
  }
}