Buong pangalan ng klase - 1

"Hi, Amigo. Gusto ko sanang sabihin sa iyo ang tungkol sa mga pangalan ng buong klase."

"Tulad ng alam mo na, ang mga klase ay nakaimbak sa mga pakete. Kaya, ang buong pangalan ng isang klase ay binubuo ng mga pangalan ng lahat ng mga pakete, na pinaghihiwalay ng mga tuldok, at ang pangalan ng klase. Narito ang ilang mga halimbawa : "

Pangalan ng klase Pangalan ng package Buong pangalan
String
java.lang java.lang. String
FileInputStream
java.io java.io. FileInputStream
ArrayList
java.util java.util. ArrayList
IOException
java.io java.io. IOException ;

"Upang gumamit ng isang klase sa iyong code, kailangan mong ipahiwatig ang buong pangalan nito. Maaari mo ring gamitin ang maikling pangalan nito, ibig sabihin, ang pangalan ng klase, ngunit kakailanganin mong 'i-import ang klase'. Nangangahulugan ito na bago mo ideklara ang iyong class, ipinapahiwatig mo ang salitang import na sinusundan ng pangalan ng klase na gusto mong i-import. Ang mga klase mula sa java.lang packages ay ini-import bilang default, kaya hindi mo kailangang i-import ang mga ito. Narito ang isang halimbawa:"

Buong pangalan ng klase:
package com.codegym.lesson2;

public class FileCopy2
{
  public static void main(String[] args) throws java.io.IOException
  {
    java.io.FileInputStream fileInputStream =
            new java.io.FileInputStream("c:\\data.txt");
    java.io.FileOutputStream fileOutputStream =
            new java.io.FileOutputStream("c:\\result.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int data = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(data);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

"Narito ang isang halimbawa na gumagamit ng mga maiikling pangalan:"

Maikling pangalan ng klase:
package com.codegym.lesson2;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class FileCopy
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    FileInputStream fileInputStream =
            new FileInputStream("c:\\data.txt");
    FileOutputStream fileOutputStream =
            new FileOutputStream("c:\\result.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int data = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(data);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

"Nakuha ko."

"Malaki."