"Hi, Amigo."

"Hi, Diego."

"Nagdala ako sa iyo ng ilang mga gawain tungkol sa visibility ng mga variable."