Isang lecture snippet na may mentor bilang bahagi ng kurso ng Codegym University. Mag-sign up para sa buong kurso.


"Hi, Amigo. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga pahayag ng if/else ."

"Makaunting pakinabang ang mga programa kung hindi sila tumugon sa pagbabago ng mga panlabas na pangyayari. Kailangang malaman ng isang programa kung paano iaangkop sa mga pangyayari at magsagawa ng isang aksyon sa isang kaso at iba pang mga aksyon sa ibang mga kaso. Sa Java, ito ay nakakamit gamit ang 'if/else statement' – isang espesyal na konstruksyon na ginagawang posible na magsagawa ng iba't ibang mga bloke ng code kung nasiyahan ang isang kundisyon."

"Binubuo ito ng tatlong bahagi: ' kundisyon ', ' command 1 ' at ' command 2 '. Kung ang kundisyon ay totoo, ang ' command 1 ' ay ipapatupad, kung hindi ang 'command 2' ay isasagawa. Ang mga command na ito ay hindi kailanman parehong naisakatuparan. Ang pahayag ay parang ganito:"

Code para sa isang if/else na pahayag
if (condition)
  command_1;
else
  command_2;

"Nakakapanabik! Sa tingin ko ang pahayag na iyon ay gagawing mas kawili-wili ang programming!"

"Oo. Narito ang ilang halimbawa para sa iyo:"

Code Paliwanag
1
if (a < b)
  System.out.println("A is less than B");
else
  System.out.println("B is less than A");
Kung ang a ay mas mababa sa b, ang unang utos ay isasagawa. Kung hindi, ang pangalawang utos ay isasagawa . Ang mga utos ay hindi kailanman parehong naisakatuparan.
2
if (a < b)
{
  System.out.println("A is less than B");
  System.out.println("B is greater than A");
}
else
{
   System.out.println("B is less than A");
   System.out.println("A is greater than B");
}
Maaari mong palitan ang isang utos ng isang bloke ng code. Ang natitira ay pareho.
3
if (a < b)
{
  a = 0;
}
else
{
}
Maaari mong alisin ang ibang block kung ito ay walang laman.
Ang tatlong halimbawang ito ay ganap na katumbas.
Maaari mong alisin ang mga kulot na bracket kung kailangan mo lamang magsagawa ng isang utos. Kung mayroon kang higit sa isang utos, kailangan mong panatilihin ang mga bracket.
4
if (a < b)
{
  a = 0;
}
5
if (a < b)
  a = 0;

"Nakiusap lang sa akin si Diego na bigyan ka ng ilang gawain."


Isang lecture snippet na may mentor bilang bahagi ng kurso ng Codegym University. Mag-sign up para sa buong kurso.