1. Tamsayı ifadelerini değerlendirme

Bir atama operatörünün (eşittir işareti) sağ tarafı herhangi bir ifade olabilir ; sayıların, değişkenlerin ve matematiksel operatörlerin ( +, -, *, /) herhangi bir kombinasyonu.

Ayrıca parantez kullanabilirsiniz (). Matematikte olduğu gibi Java'da da önce parantez içindeki ifadeler, sonra parantez dışındaki ifadeler değerlendirilir.

Çarpma ve bölme eşit önceliğe sahiptir ve toplama ve çıkarmadan daha yüksektir.

Örnekler:

İfade Not
int a = (2 + 2) * 2;
Değişkenin değeri8
int b = (6 - 3) / (9 - 6);
Değişkenin değeri1
int c = (-2) * (-3);
Değişkenin değeri6
int d = 3 / 0;
Bu ifadenin çalıştırılması "sıfıra bölme" hatası üretecek ve program sonlandırılacaktır.

Bir ifade, değişkenleri de içerebilir:

İfade Not
int a = 1;
int b = 2;
int c = a * b + 2;
Değişkenin değeri a  olacak 1
Değişkenin değeri b  olacak 2
Değişkenin değeri c  olacak4

Ayrıca, aynı değişken atama operatörünün hem solunda hem de sağında olabilir :

İfade Not
int x = 5;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
Değişkenin değeri x  olacak 5
Değişkenin değeri x  olacak 6
Değişkenin değeri x  olacak 7
Değişkenin değeri olacak Değişkenin değeri x  olacak 8
Değişkenin değeri x  olacak 9
Değişkenin değeri x  olacak10

Buradaki nokta, Java'da sembolün eşitlik= anlamına gelmediğidir . Bunun yerine, işaretin solundaki değişkene , işaretin sağındaki ifadenin hesaplanan değerini atayan bir operatördür .==


2. Tam sayıların bölünmesi

Java'da, bir tamsayıyı bir tamsayıya bölmek her zaman bir tamsayı ile sonuçlanır . Bölme işleminin geri kalanı atılır. Veya bölme işleminin sonucunun her zaman en yakın tamsayıya yuvarlandığını söyleyebilirsiniz.

Örnekler:

İfade Bölünmenin sonucu Not
int a = 5 / 2;
2.5 Değişkenin adeğeri2
int b = 20 / 3;
6.3333(3) Değişkenin bdeğeri6
int c = 6 / 5;
1.2 Değişkenin cdeğeri1
int d = 1 / 2;
0.5 Değişkenin ddeğeri0


3. Tam sayıların bölümünden kalan

Tamsayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yanı sıra Java ayrıca modulo operatörüne sahiptir. Yüzde simgesidir ( %). Bu işleç, bir tam sayıyı bir tam sayıya bölmenin kalanını döndürür (kesirli kısmı değil).

Örnekler:

İfade Bölünmenin sonucu Not
int a = 5 % 2;
2kalanıyla1 Değişkenin adeğeri1
int b = 20 % 4;
5kalanıyla0 Değişkenin bdeğeri0
int c = 9 % 5;
1kalanıyla4 Değişkenin cdeğeri4
int d = 1 % 2;
0kalanıyla1 Değişkenin ddeğeri1

Bu çok kullanışlı bir operatördür. Çok kullanılır. Örneğin, bir sayının çift mi tek mi olduğunu bulmak için , onu bölün 2ve kalanı sıfırla karşılaştırın. Kalan sıfır ise sayı çifttir; bire eşitse, sayı tektir.

İşte bu kontrolün nasıl göründüğü:

(a % 2) == 0

tahmin ettiğiniz gibi (yani veya ) a % 2ile bölümün kalanıdır ve sıfır ile karşılaştırmak için kullanılır.201==4. Arttırma ve azaltma

Programlamada, bir değişkeni bir artırmak veya azaltmak çok yaygın işlemlerdir. Java'da bu işlemler için özel komutlar vardır:

Arttırma (bir artırma) operatörü şöyle görünür:

a++;
artış

Bu ifade, değişkeni bir artırır ile tamamen aynıdır .a = a + 1;a

Azaltma (bir azaltma) operatörü şöyle görünür:

a--;
Azaltma

Bu ifade , değişkeni bir azaltır ile tamamen aynıdır .a = a - 1;a

örnekler

İfade Not
int x = 5;
x++;
x++;
x++;
x++;
x++;
Değişkenin değeri x  olacak 5
Değişkenin değeri x  olacak 6
Değişkenin değeri x  olacak 7
Değişkenin değeri olacak Değişkenin değeri x  olacak 8
Değişkenin değeri x  olacak 9
Değişkenin değeri x  olacak10
int x = 5;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
Değişkenin değeri x  olur 5
Değişkenin değeri x  olur 4
Değişkenin değeri x  olur 3
Değişkenin değeri olur Değişkenin değeri x  olur 2
Değişkenin değeri x  olur 1
Değişkenin değeri x  olur 0
Değişkenin değeri x  olur-1