1. Pagsusuri ng mga integer na expression

Ang kanang bahagi ng isang assignment operator (equal sign) ay maaaring maging anumang expression — anumang kumbinasyon ng mga numero, variable, at mathematical operator ( +, -, *, /).

Maaari ka ring gumamit ng mga panaklong (). Sa Java, tulad ng sa matematika, ang mga expression sa loob ng panaklong ay sinusuri muna, at pagkatapos ay kung ano ang nasa labas ng mga panaklong.

Ang multiplication at division ay may pantay na precedence at mas mataas kaysa sa addition at subtraction.

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
int a = (2 + 2) * 2;
Ang halaga ng variable ay magiging8
int b = (6 - 3) / (9 - 6);
Ang halaga ng variable ay magiging1
int c = (-2) * (-3);
Ang halaga ng variable ay magiging6
int d = 3 / 0;
Ang pagpapatupad ng pahayag na ito ay magbubunga ng error na "division by zero" , at magwawakas ang programa.

Ang isang expression ay maaari ding magsama ng mga variable:

Pahayag Tandaan
int a = 1;
int b = 2;
int c = a * b + 2;
Ang halaga ng variable a  ay magiging 1
Ang halaga ng variable b  ay magiging 2
Ang halaga ng variable c  ay magiging4

Higit pa rito, ang parehong variable ay maaaring nasa kaliwa at kanan ng assignment operator :

Pahayag Tandaan
int x = 5;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
Ang halaga ng variable x  ay magiging 5
Ang halaga ng variable x  ay magiging 6
Ang halaga ng variable x  ay magiging 7
Ang halaga ng variable x  ay magiging 8
Ang halaga ng variable x  ay magiging 9
Ang halaga ng variable x  ay magiging10

Ang punto dito ay na sa Java ang =simbolo ay hindi nangangahulugang pagkakapantay - pantay . Sa halip, ito ay isang operator na nagtatalaga sa variable sa kaliwa ng =sign ang kinakalkula na halaga ng expression sa kanan ng =sign.


2. Dibisyon ng mga integer

Sa Java, ang paghahati ng isang integer sa isang integer ay palaging nagreresulta sa isang integer . Ang natitirang bahagi ng operasyon ng dibisyon ay itinapon. O, maaari mong sabihin na ang resulta ng paghahati ay palaging naka-round down sa pinakamalapit na integer.

Mga halimbawa:

Pahayag Resulta ng dibisyon Tandaan
int a = 5 / 2;
2.5 Ang halaga ng variable aay magiging2
int b = 20 / 3;
6.3333(3) Ang halaga ng variable bay magiging6
int c = 6 / 5;
1.2 Ang halaga ng variable cay magiging1
int d = 1 / 2;
0.5 Ang halaga ng variable day magiging0


3. Natitira sa dibisyon ng mga integer

Bukod sa karagdagan, pagbabawas, pagpaparami, at paghahati ng mga integer, ang Java ay mayroon ding modulo operator. Ito ang simbolo ng porsyento ( %). Ibinabalik ng operator na ito ang buong bilang na natitira sa paghahati ng integer sa isang integer (hindi ang fractional na bahagi).

Mga halimbawa:

Pahayag Resulta ng dibisyon Tandaan
int a = 5 % 2;
2na may natitira sa1 Ang halaga ng variable aay magiging1
int b = 20 % 4;
5na may natitira sa0 Ang halaga ng variable bay magiging0
int c = 9 % 5;
1na may natitira sa4 Ang halaga ng variable cay magiging4
int d = 1 % 2;
0na may natitira sa1 Ang halaga ng variable day magiging1

Ito ay isang napaka-kapaki-pakinabang na operator. Ito ay ginagamit ng marami. Halimbawa, para malaman kung even o odd ang isang numero , hatiin lang ito 2at ihambing ang natitira sa zero. Kung ang natitira ay zero, kung gayon ang numero ay pantay; kung ito ay katumbas ng isa, kung gayon ang bilang ay kakaiba.

Narito ang hitsura ng tseke na ito:

(a % 2) == 0

kung saan, nahulaan mo ito, a % 2ay ang natitirang bahagi ng dibisyon sa pamamagitan ng 2(ibig sabihin 0o 1), at ==ginagamit upang ihambing sa zero.4. Pagdaragdag at pagbaba

Sa programming, ang pagtaas o pagbaba ng isang variable ng isa ay napaka-karaniwang mga operasyon. Mayroong mga espesyal na utos para sa mga pagkilos na ito sa Java:

Ang increment (increment ng isa) operator ay ganito ang hitsura:

a++;
Pagtaas

Ang pahayag na ito ay eksaktong kapareho ng Itinataas ang variable ng isa.a = a + 1;a

Ang decrement (decrement by one) operator ay ganito ang hitsura:

a--;
Pagbawas

Ang pahayag na ito ay eksaktong kapareho ng binabawasan nito ang variable ng isa.a = a - 1;a

Mga halimbawa

Pahayag Tandaan
int x = 5;
x++;
x++;
x++;
x++;
x++;
Ang halaga ng variable x  ay magiging 5
Ang halaga ng variable x  ay magiging 6
Ang halaga ng variable x  ay magiging 7
Ang halaga ng variable x  ay magiging 8
Ang halaga ng variable x  ay magiging 9
Ang halaga ng variable x  ay magiging10
int x = 5;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
Ang halaga ng variable x  ay magiging 5
Ang halaga ng variable x  ay magiging 4
Ang halaga ng variable x  ay magiging 3
Ang halaga ng variable x  ay magiging 2
Ang halaga ng variable ay x  magiging 1
Ang halaga ng variable x  ay magiging 0
Ang halaga ng variable x  ay magiging-1