CodeGym /Blog Java /Ngẫu nhiên /Math.PI trong Java

Math.PI trong Java

Xuất bản trong nhóm

"π" trong toán học là gì?

Tỷ lệ giữa chu vi của hình tròn và đường kính của nó, bằng 22/7 và được biểu thị bằng một giá trị không đổi là 3,14159, được gọi là "pi" trong toán học.

Math.PI trong Java là gì?

Math.PI là hằng số kép tĩnh cuối cùng trong Java, tương đương với trong Toán học π. Được cung cấp bởi lớp java.lang.Math , hằng số Math.PI được sử dụng để thực hiện nhiều phép tính khoa học và toán học như tìm diện tích và chu vi của hình tròn hoặc diện tích bề mặt và thể tích của hình cầu. Trong cuộc sống thực, đại lượng “pi” có một vị trí cơ bản với những công dụng vô tận. Một số trong số họ được liệt kê dưới đây.
  • Các nhà thiết kế hàng không vũ trụ sử dụng số pi để tính diện tích thân máy bay.
  • Khoa học Y tế hưởng lợi từ số pi bằng cách sử dụng nó để phân tích cấu trúc của mắt.
  • Các nhà hóa sinh sử dụng pi để nghiên cứu thành phần của DNA.
  • Các nhà thống kê sử dụng số pi để dự báo động lực dân số của bang.
  • Pi có giá trị cốt lõi trong Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) mà chúng ta có ngày nay.

Ví dụ

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách lấy và cách sử dụng giá trị của Math.PI trong Java, hãy xem ví dụ thực thi sau đây.

public class PiInJava {

	public static double circumferenceOfCircle(int radius) {

		return Math.PI * (2 * radius);
	}

	public static double areaOfCircle(int radius) {

		return Math.PI * Math.pow(radius, 2);
	}

	public static double volumeOfSphere(int radius) {

		return (4 / 3) * Math.PI * Math.pow(radius, 3);
	}

	public static double surfaceAreaOfSphere(int radius) {

		return 4 * Math.PI * Math.pow(radius, 2);
	}

	public static void main(String[] args) {

		int radius = 5;

		System.out.println("Circumference of the Circle = " + circumferenceOfCircle(radius));
		System.out.println("Area of the Circle = " + areaOfCircle(radius));
		System.out.println("Volume of the Sphere = " + volumeOfSphere(radius));
		System.out.println("Surface Area of the Sphere = " + surfaceAreaOfSphere(radius));

	}

}

đầu ra

Chu vi hình tròn = 31,41592653589793 Diện tích hình tròn = 78,53981633974483 Thể tích hình cầu = 392,6990816987241 Diện tích bề mặt hình cầu = 314,1592653589793

Phần kết luận

Đến đây chắc bạn đã quen với việc sử dụng hằng số Math.PI trong Java. Ứng dụng của nó trong Java chủ yếu dựa trên yêu cầu của bạn và sự hiểu biết đúng đắn của bạn về giá trị toán học vốn có của nó. Hãy tham khảo bài viết khi bạn gặp khó khăn và thích mãi, tiếp tục luyện tập và tiếp tục phát triển!
Bình luận
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION