WebIDE

Để giúp bạn giải quyết các nhiệm vụ dễ dàng hơn, chúng tôi đã viết một tiện ích con đặc biệt: WebIDE . Nó trông gần như thế này:

WebIDE

Ở bên trái, bạn thấy các điều kiện và yêu cầu của nhiệm vụ mà giải pháp của bạn phải đáp ứng. Ở trung tâm, chúng tôi có trình chỉnh sửa, đây là nơi bạn cần viết mã của mình . Chương trình của bạn đã hiển thị một số văn bản mà bạn có thể thấy trong ngăn ở dưới cùng.

Và ở trên cùng, bạn sẽ thấy các nút này:

 • Xác minh : Gửi giải pháp của bạn để thử nghiệm.
 • Trợ giúp : Một danh sách thả xuống có chứa:
  • Gợi ý : Hiển thị một gợi ý để giải quyết nhiệm vụ hiện tại.
  • Trợ giúp cộng đồng : Đặt câu hỏi cho cộng đồng CodeGym về giải pháp của bạn.
  • Giải pháp đúng : Hiển thị giải pháp của tác giả cho nhiệm vụ.
  • Khôi phục mã của tôi : Hoàn nguyên về mã của bạn sau khi thấy giải pháp chính xác.
  • Xóa giải pháp : Đặt lại giải pháp của bạn, tức là bắt đầu lại.
 • Discuss : Thảo luận về nhiệm vụ với những người dùng khác.
 • Chạy : Bắt đầu chương trình mà không gửi nó để xác minh (bộ đếm xác minh của bạn sẽ không tăng lên).
 • Phân tích mã : Nhận đề xuất về kiểu mã của giải pháp của bạn.