WebIDE

Aby ułatwić Ci rozwiązywanie problemów, napisaliśmy specjalny widżet - WebIDE . Wygląda to mniej więcej tak:

WebIDE

Po lewej stronie widzisz stan problemu oraz listę wymagań , które musi spełniać Twoje rozwiązanie. Na środku znajduje się edytor, w którym będziesz musiał napisać rozwiązanie . Poniższy panel wyświetla tekst, który program wyświetlił na ekranie .

Cóż, u góry widać przyciski:

 • Weryfikacja : Prześlij swoje rozwiązanie do testów.
 • Pomoc to rozwijana lista zawierająca:
  • Wskazówka : wyświetl wskazówkę dotyczącą rozwiązania bieżącego problemu.
  • Pomoc społeczności : Opublikuj pytanie dotyczące swojego rozwiązania w społeczności CodeGym.
  • Prawidłowe rozwiązanie : pokaż rozwiązanie problemu autorstwa autora.
  • Zwróć mój kod : wróć do swojego kodu po zobaczeniu poprawnego rozwiązania.
  • Zresetuj rozwiązanie : Zresetuj rozwiązanie problemu — zacznij od nowa.
 • Dyskusja : przedyskutuj problem z innymi użytkownikami.
 • Uruchom : uruchom program bez wysyłania go do weryfikacji (licznik weryfikacji nie zwiększa się).
 • Analiza kodu : uzyskaj wskazówki dotyczące stylu kodu Twojego rozwiązania.