"Này, Amigo!"

"Xin chào, Đội trưởng Squirrels, thưa ngài!"

"Sẵn sàng cho một nhiệm vụ tối mật mới chưa?"

"Sẵn sàng, thưa ngài!"

"Vậy thì đây là hướng dẫn cho nhiệm vụ bí mật đầu tiên của bạn:"

"Bây giờ chúng ta hãy viết trò chơi «Rắn»."

Nhiệm vụ lớn: Trò chơi Rắn săn mồi - 1

"Vâng, thưa ngài! Viết trò chơi «Rắn»!"

"Đừng hét lên, người lính. Họ không nói với bạn đây là một nhiệm vụ tối mật."

"Bạn sẽ làm việc với Đặc vụ IntelliJ IDEA để hoàn thành nhiệm vụ này. Anh ấy sẽ giúp bạn tăng tốc."

"Anh ấy cũng sẽ cung cấp tất cả các hướng dẫn thêm."

"Tôi có thể tiếp tục không, thưa ông?"

"Tiếp tục."