"Xin chào, Amigo! Gần đây bạn đã trưởng thành như thế nào! Tôi không cần phải bắt bạn đọc các bài học nữa..."

"Giáo sư, gần đây tôi không thể không làm thêm 'đào'. "

"Thật tuyệt vời! :) Và nếu đó là sự thật, thì đây là một số tài liệu hữu ích.

Mẫu thiết kế: Chiến lược

Trước đây bạn đã gặp khái niệm về "mẫu thiết kế" trong các bài học trước. Mục đích của họ là làm cho cuộc sống của các nhà phát triển dễ dàng hơn. Hãy bắt đầu làm quen với chúng bằng cách kiểm tra một trong những mẫu phổ biến nhất — "Chiến lược"."