"हॅलो, अमिगो! अलीकडे तू कसा मोठा झाला आहेस! मला आता धडे वाचण्यासाठी तुला भाग पाडण्याची गरज नाही..."

"प्राध्यापक, अलीकडे मी मदत करू शकत नाही पण अतिरिक्त 'खणणे' करू शकत नाही. "

"हे आश्चर्यकारक आहे! :) आणि जर ते खरे असेल, तर येथे काही उपयुक्त साहित्य आहेत.

डिझाइन नमुना: धोरण

तुम्हाला पूर्वीच्या धड्यांमध्ये "डिझाइन पॅटर्न" ची संकल्पना आली होती. विकासकांचे जीवन सुसह्य करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. चला सर्वात लोकप्रिय नमुन्यांपैकी एक - "रणनीती" चे परीक्षण करून त्यांना जाणून घेणे सुरू करूया .