"Xin chào, lại là tôi đây. Hôm nay tôi sẽ cho bạn ba bài học. Và đây là bài thứ hai! Hãy thoải mái và lắng nghe. Tôi sẽ nói với bạn về việc hiển thị văn bản trên màn hình. Thực ra rất đơn giản:"

mã Java Những gì sẽ được hiển thị trên màn hình
System.out.println("Diego");
System.out.println(3);
System.out.println("Rain" + "In" + "Spain");
Diego
3
RainInSpain
System.out.println(1 + 3);
System.out.println("1" + "3");
System.out.println(1 + "3");
System.out.println("1" + 3);
System.out.println("1" + (1 + 3));
4
13
13
13
14
System.out.println("Amigo is the best!");
System.out.println("Amigo" + "is the best!");
System.out.println("Amigo" + " " + "is the best!");
Amigo is the best!
Amigois the best!
Amigo is the best!
System.out.println(3 * 3 + 4 * 4);
System.out.println(1 * 2 + 3 * 4);
25
14
System.out.print("Diego");
System.out.print("Diego");
System.out.print("Diego");
DiegoDiegoDiego
System.out.print("Diego ");
System.out.println("is the best!");
System.out.print("Amigo ");
System.out.println("is the best!");
Diego is the best!
Amigo is the best!

"Bạn có thể cho tôi biết về print()println() một lần nữa không?"

" Hàm print() , dùng để hiển thị văn bản trên màn hình, từng ký tự một. Khi màn hình không còn chỗ trên một dòng, văn bản sẽ bắt đầu được hiển thị ở dòng tiếp theo. Bạn có thể sử dụng hàm println() để ngừng hiển thị văn bản trên dòng hiện tại ngay cả trước khi nó đầy. Văn bản tiếp theo sẽ xuất hiện trên dòng tiếp theo."

"OK. Và thủ thuật cộng số và chuỗi đó là gì?"

"Nếu bạn cộng hai số, kết quả cũng là một số: 2+2 bằng 4. Nếu bạn cộng một số và một chuỗi, số đó sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi. Sau đó, hai chuỗi được nối với nhau một cách đơn giản."

"Ồ! Đó là những gì tôi nghĩ khi xem các ví dụ, nhưng ai mà biết được. Cảm ơn Ellie vì bài học thú vị này."

"Không có gì. Và cuối cùng, đây là một vài nhiệm vụ từ Diego. Anh ấy muốn tôi kiểm tra tiến trình của bạn."