Задача: Следвайте инструкциите от шести урок от пето ниво:

 1. Създайте табличен обект с пет колони в пространствената схема:
  • id от тип INT
  • име на тип VARCHAR(100)
  • тип тип VARCHAR(50)
  • откривател от тип VARCHAR(100)
  • дата_на_откриване от тип ДАТА
 2. създайте в библиотека със схеми:
  1. table на издателя с две колони:
   • id от тип INT
   • име на тип VARCHAR(100)
  2. авторска table с четири колони:
   • id от тип INT
   • първо_име от тип VARCHAR(50)
   • фамилно_име от тип VARCHAR(50)
   • пълно_име от тип VARCHAR(100)
  3. книжна маса с шест колони:
   • id от тип INT
   • заглавие на тип VARCHAR(100)
   • author_id от тип INT
   • publisher_id от тип INT
   • година на публикуване от тип INT
   • isbn от тип BIGINT
 3. Създайте в схемата лего:
  1. част table с четири колони:
   • id от тип INT
   • число от тип VARCHAR(25)
   • име на тип VARCHAR(100)
   • тежест от тип FLOAT
  2. lego_set table с пет колони:
   • id от тип INT
   • номер от тип INT
   • име на тип VARCHAR(100)
   • освободен тип INT
   • опис тип INT