Uppgift: Följ instruktionerna från den sjätte lektionen på den femte nivån:

 1. Skapa ett tabellobjekt med fem kolumner i rymdschemat:
  • id av typen INT
  • namn på typ VARCHAR(100)
  • typ av typ VARCHAR(50)
  • upptäckare av typen VARCHAR(100)
  • upptäcktsdatum av typen DATE
 2. skapa i schemabibliotek:
  1. utgivartabell med två kolumner:
   • id av typen INT
   • namn på typ VARCHAR(100)
  2. författartabell med fyra kolumner:
   • id av typen INT
   • förnamn av typen VARCHAR(50)
   • efternamn av typen VARCHAR(50)
   • fullständigt_namn av typen VARCHAR(100)
  3. bokbord med sex kolumner:
   • id av typen INT
   • titel av typen VARCHAR(100)
   • author_id av typen INT
   • publisher_id av typen INT
   • publiceringsår av typ INT
   • isbn av typen BIGINT
 3. Skapa i legoschemat:
  1. deltabell med fyra kolumner:
   • id av typen INT
   • nummer av typen VARCHAR(25)
   • namn på typ VARCHAR(100)
   • vikt av typ FLOAT
  2. lego_set-tabell med fem kolumner:
   • id av typen INT
   • nummer av typ INT
   • namn på typ VARCHAR(100)
   • släppt typ INT
   • inventering av typ INT