Zadanie: Postępuj zgodnie z instrukcjami z szóstej lekcji piątego poziomu:

 1. Utwórz obiekt tabeli z pięcioma kolumnami w schemacie przestrzeni:
  • identyfikator typu INT
  • nazwa typu VARCHAR(100)
  • typ typu VARCHAR(50)
  • odkrywca typu VARCHAR(100)
  • data_odkrycia typu DATA
 2. utwórz w bibliotece schematów:
  1. tabela wydawcy z dwiema kolumnami:
   • identyfikator typu INT
   • nazwa typu VARCHAR(100)
  2. tabela autorów z czterema kolumnami:
   • identyfikator typu INT
   • imię_typu VARCHAR(50)
   • nazwisko_typu VARCHAR(50)
   • pełna_nazwa typu VARCHAR(100)
  3. tabela książek z sześcioma kolumnami:
   • identyfikator typu INT
   • tytuł typu VARCHAR(100)
   • id_autora typu INT
   • identyfikator_wydawcy typu INT
   • rok_publikacji typu INT
   • isbn typu BIGINT
 3. Stwórz w schemacie lego:
  1. tabela części z czterema kolumnami:
   • identyfikator typu INT
   • numer typu VARCHAR(25)
   • nazwa typu VARCHAR(100)
   • waga typu FLOAT
  2. lego_set tabela z pięcioma kolumnami:
   • identyfikator typu INT
   • numer typu INT
   • nazwa typu VARCHAR(100)
   • zwolniony typ INT
   • inwentarz typu INT