Tugas: Mengikuti arahan daripada pelajaran keenam tahap kelima:

 1. Buat objek jadual dengan lima lajur dalam skema ruang:
  • id jenis INT
  • nama jenis VARCHAR(100)
  • jenis jenis VARCHAR(50)
  • penemu jenis VARCHAR(100)
  • tarikh_penemuan jenis DATE
 2. buat dalam perpustakaan skema:
  1. jadual penerbit dengan dua lajur:
   • id jenis INT
   • nama jenis VARCHAR(100)
  2. jadual pengarang dengan empat lajur:
   • id jenis INT
   • nama_pertama jenis VARCHAR(50)
   • nama akhir jenis VARCHAR(50)
   • nama_penuh jenis VARCHAR(100)
  3. jadual buku dengan enam lajur:
   • id jenis INT
   • tajuk jenis VARCHAR(100)
   • id_pengarang jenis INT
   • publisher_id jenis INT
   • tahun penerbitan jenis INT
   • isbn jenis BIGINT
 3. Buat dalam skema lego:
  1. bahagian jadual dengan empat lajur:
   • id jenis INT
   • bilangan jenis VARCHAR(25)
   • nama jenis VARCHAR(100)
   • berat jenis FLOAT
  2. jadual lego_set dengan lima lajur:
   • id jenis INT
   • bilangan jenis INT
   • nama jenis VARCHAR(100)
   • jenis INT yang dikeluarkan
   • inventori jenis INT