— Знаеш ли Howво си мисля?

— Какво е това, приятелю?

„Почти си достигнал моето ниво. Скоро ще можеш сам да пишеш програми.“

— Сериозно ли, Диего?

„Разбира се, че не, щракало. Ха-ха. Все още трябва да учиш и да учиш още малко. Но без хленчене. Разбери това!“