"Alam mo ba kung ano ang iniisip ko?"

"Ano iyon, aking kaibigan?"

"Muntik ka nang umabot sa level ko. Soon, makakagawa ka na ng mga programs."

"Seryoso, Diego?"

"Of course not, you whipper snapper. Ha-ha. You still need to learn and learn some more. But no whining. Figure this out!"