java.io

В това ниво проучихме входните и изходните потоци и се запознахме с техните методи. Ако смятате, че I/O в Java все още не е решена тема за вас, нека продължим разговора и да разгледаме няколко примера за използването му. Нищо сложно: прочетете тази статия, озаглавена " Вход/изход в Java. Класове FileInputStream, FileOutputStream и BufferedInputStream ".

java.nio

Започвайки с Java 7, създателите на езика решиха да променят начина, по който работим с файлове и директории. Вижте тази статия: " Java файлове, път ".