java.io

På dette nivået utforsket vi input- og outputstrømmer og ble kjent med metodene deres. Hvis du føler at I/O i Java ennå ikke er et avgjort tema for deg, la oss fortsette samtalen og se på noen eksempler på bruken. Ikke noe komplisert: les denne artikkelen med tittelen " Input/output in Java. FileInputStream-, FileOutputStream- og BufferedInputStream-klasser ".

java.nio

Fra og med Java 7 bestemte språkskaperne seg for å endre hvordan vi jobber med filer og kataloger. Se på denne artikkelen: " Java Files, Path ".