java.io

Bu seviyede girdi ve çıktı akışlarını inceledik ve yöntemlerini tanıdık. Java'da G/Ç'nin sizin için henüz karara bağlanmadığını düşünüyorsanız, sohbete devam edelim ve kullanımına ilişkin birkaç örneğe bakalım. Karmaşık bir şey yok: " Java'da Giriş/Çıkış. FileInputStream, FileOutputStream ve BufferedInputStream sınıfları " başlıklı bu makaleyi okuyun.

java.nio

Java 7'den başlayarak, dilin yaratıcıları dosya ve dizinlerle çalışma şeklimizi değiştirmeye karar verdiler. Şu makaleye bakın: " Java Dosyaları, Yol ".