java.io

På den här nivån utforskade vi input- och outputströmmar och bekantade oss med deras metoder. Om du känner att I/O i Java ännu inte är ett avgjort ämne för dig, låt oss fortsätta samtalet och titta på några exempel på dess användning. Inget komplicerat: läs den här artikeln med titeln " Input/output i Java. FileInputStream-, FileOutputStream- och BufferedInputStream-klasserna" .

java.nio

Med början i Java 7 beslutade språkets skapare att ändra hur vi arbetar med filer och kataloger. Titta på den här artikeln: " Java-filer, sökväg ".