Ламбда изрази

Вижте тази статия: " Обяснение на ламбда изрази в Java. С примери и задачи. Част 1 " и нейната втора част: " Обяснение на ламбда изрази в Java. С примери и задачи. Част 2 "