Wyrażenia lambda

Zobacz artykuł: " Popularne wyrażenia lambda w Javie. Z przykładami i zadaniami. Część 1 " oraz jego druga część: " Popularne wyrażenia lambda w Javie. Z przykładami i zadaniami. Część 2 "

Więcej informacji o wyrażeniach lambda: Przykłady wyrażeń lambda