Mga expression ng Lambda

Tingnan ang artikulong ito: " Isang paliwanag ng mga expression ng lambda sa Java. May mga halimbawa at gawain. Bahagi 1 " at ang pangalawang bahagi nito: " Isang paliwanag ng mga expression ng lambda sa Java. May mga halimbawa at gawain. Bahagi 2 "