การแสดงออกของแลมบ์ดา

ดูบทความนี้: " คำอธิบายของแลมบ์ดานิพจน์ใน Java พร้อมตัวอย่างและงาน ตอนที่ 1 " และส่วนที่สอง: " คำอธิบายของแลมบ์ดานิพจน์ใน Java พร้อมตัวอย่างและงาน ตอนที่ 2 "