CodeGym /Blog Jawa /Acak /Pola desain ing Jawa [Bagéan 2]
John Squirrels
tingkat
San Francisco

Pola desain ing Jawa [Bagéan 2]

Diterbitake ing grup
Halo kabeh. Ing artikel sadurunge , aku nerangake saben pola kanthi ringkes. Ing artikel iki, aku bakal nyoba nuduhake, kanthi rinci, cara nggunakake pola kasebut.
Pola desain ing basa Jawa [Part 2] - 1

kreasi

Singleton

Description: Watesan nggawe kelas kanggo siji Kayata, lan menehi akses kanggo sing siji Kayata. Konstruktor kelas iku pribadi. Cara getInstance()nggawe mung siji conto saka kelas. Implementasine:

class Singleton {
  private static Singleton instance = null;
  private Singleton() {}
  public static Singleton getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new Singleton();
		}
    return instance;
  }
  public void setUp() {
    System.out.println("setUp");
  }
}

public class SingletonTest { // Test
  public static void main(String[] args){
    Singleton singelton = Singleton.getInstance();
    singelton.setUp();
  }
}

Pabrik

Description: Digunakake nalika kita duwe superclass karo sawetara subclasses lan kita kudu bali subclass adhedhasar input. Kelas ora ngerti jinis obyek apa sing kudu digawe. Obyek digawe adhedhasar input. Implementasine:

class Factory {
  public OS getCurrentOS(String inputOS) {
    OS os = null;
    if (inputOS.equals("windows")) {
      os = new windowsOS();
    } else if (inputOS.equals("linux")) {
      os = new linuxOS();
    } else if (inputOS.equals("mac")) {
      os = new macOS();
    }
    return os;
  }
}
interface OS {
  void getOS();
}
class windowsOS implements OS {
  public void getOS () {
    System.out.println("uses Windows");
  }
}
class linuxOS implements OS {
  public void getOS () {
    System.out.println("uses Linux");
  }
}
class macOS implements OS {
  public void getOS () {
    System.out.println("uses macOS");
  }
}

public class FactoryTest { // Test
  public static void main(String[] args){
     String osName = "linux";
    Factory factory = new Factory();
    OS os = factory.getCurrentOS(osName);
    os.getOS();
  }
}

Pabrik abstrak

Description: Ngidini sampeyan milih implementasine pabrik tartamtu saka kulawarga pabrik bisa. Nggawe kulawarga obyek sing gegandhengan. Gampang kanggo nggedhekake. Implementasine:

interface Lada {
  long getLadaPrice();
}
interface Ferrari {
  long getFerrariPrice();
}
interface Porshe {
  long getPorshePrice();
}
interface InteAbsFactory {
  Lada getLada();
  Ferrari getFerrari();
  Porshe getPorshe();
}
class UaLadaImpl implements Lada { // First
  public long getLadaPrice() {
    return 1000;
  }
}
class UaFerrariImpl implements Ferrari {
  public long getFerrariPrice() {
    return 3000;
  }
}
class UaPorsheImpl implements Porshe {
  public long getPorshePrice() {
    return 2000;
  }
}
class UaCarPriceAbsFactory implements InteAbsFactory {
  public Lada getLada() {
    return new UaLadaImpl();
  }
  public Ferrari getFerrari() {
    return new UaFerrariImpl();
  }
  public Porshe getPorshe() {
    return new UaPorsheImpl();
  }
} // First
class RuLadaImpl implements Lada { // Second
  public long getLadaPrice() {
    return 10000;
  }
}
class RuFerrariImpl implements Ferrari {
  public long getFerrariPrice() {
    return 30000;
  }
}
class RuPorsheImpl implements Porshe {
  public long getPorshePrice() {
    return 20000;
  }
}
class RuCarPriceAbsFactory implements InteAbsFactory {
  public Lada getLada() {
    return new RuLadaImpl();
  }
  public Ferrari getFerrari() {
    return new RuFerrariImpl();
  }
  public Porshe getPorshe() {
    return new RuPorsheImpl();
  }
} // Second

public class AbstractFactoryTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    String country = "UA";
    InteAbsFactory ifactory = null;
    if(country.equals("UA")) {
      ifactory = new UaCarPriceAbsFactory();
    } else if(country.equals("RU")) {
      ifactory = new RuCarPriceAbsFactory();
    }

    Lada lada = ifactory.getLada();
    System.out.println(lada.getLadaPrice());
  }
}

Tukang gawe

Description: Digunakake kanggo nggawe obyek Komplek nggunakake obyek prasaja. Iku mboko sithik nggawe obyek gedhe saka cilik, obyek prasaja. Ngidini sampeyan ngganti perwakilan internal produk pungkasan. Implementasine:

class Car {
  public void buildBase() {
    print("Building the base");
  }
  public void buildWheels() {
    print("Installing wheels");
  }
  public void buildEngine(Engine engine) {
    print("Installing engine: " + engine.getEngineType());
  }
  private void print(String msg){
    System.out.println(msg);
  }
}
interface Engine {
  String getEngineType();
}
class EngineOne implements Engine {
  public String getEngineType() {
    return "First engine";
  }
}
class EngineTwo implements Engine {
  public String getEngineType() {
    return "Second engine";
  }
}
abstract class Builder {
  protected Car car;
  public abstract Car buildCar();
}
class OneBuilderImpl extends Builder {
  public OneBuilderImpl(){
    car = new Car();
  }
  public Car buildCar() {
    car.buildBase();
    car.buildWheels();
    Engine engine = new EngineOne();
    car.buildEngine(engine);
    return car;
  }
}
class TwoBuilderImpl extends Builder {
  public TwoBuilderImpl(){
    car = new Car();
  }
  public Car buildCar() {
    car.buildBase();
    car.buildWheels();
    Engine engine = new EngineOne();
    car.buildEngine(engine);
    car.buildWheels();
    engine = new EngineTwo();
    car.buildEngine(engine);
    return car;
  }
}
class Build {
  private Builder builder;
  public Build(int i){
    if(i == 1) {
      builder = new OneBuilderImpl();
    } else if(i == 2) {
      builder = new TwoBuilderImpl();
    }
  }
  public Car buildCar(){
    return builder.buildCar();
  }
}

public class BuilderTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Build build = new Build(1);
    build.buildCar();
  }
}

Prototipe

Description: Mbantu nambah kinerja nalika nggawe duplikat obyek; tinimbang nggawe obyek anyar nggawe lan ngasilake tiron saka obyek sing wis ana. Kloning obyek sing wis ana. Implementasine:

interface Copyable {
  Copyable copy();
}
class ComplicatedObject implements Copyable {
  private Type type;
  public enum Type {
    ONE, TWO
  }
  public ComplicatedObject copy() {
    ComplicatedObject complicatedObject = new ComplicatedObject();
    return complicatedObject;
  }
  public void setType(Type type) {
    this.type = type;
  }
}

public class PrototypeTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    ComplicatedObject prototype = new ComplicatedObject();
    ComplicatedObject clone = prototype.copy();
    clone.setType(ComplicatedObject.Type.ONE);
  }
}

Struktural

Adaptor

Description: Kita bisa nggunakake pola adaptor kanggo gabungke loro antarmuka sing ora kompatibel. Tumindak minangka konverter antarane rong obyek sing ora kompatibel. Implementasine:

class PBank {
	private int balance;
	public PBank() { balance = 100; }
	public void getBalance() {
		System.out.println("PBank balance = " + balance);
	}
}
class ABank {
	private int balance;
	public ABank() { balance = 200; }
	public void getBalance() {
		System.out.println("ABank balance = " + balance);
	}
}
class PBankAdapter extends PBank {
	private ABank abank;
	public PBankAdapter(ABank abank) {
		this.abank = abank;
	}
	public void getBalance() {
		abank.getBalance();
	}
}

public class AdapterTest { // Test
	public static void main(String[] args) {
		PBank pbank = new PBank();
		pbank.getBalance();
		PBankAdapter abank = new PBankAdapter(new ABank());
		abank.getBalance();
	}
}

Komposit

Katrangan: Nglumpukake sawetara obyek dadi struktur wit nggunakake siji kelas. Ngidini sampeyan bisa nggarap macem-macem kelas liwat obyek siji. Implementasine:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
interface Car {
  void draw(String color);
}
class SportsCar implements Car {
  public void draw(String color) {
    System.out.println("SportsCar color: " + color);
  }
}
class UnknownCar implements Car {
  public void draw(String color) {
    System.out.println("UnknownCar color: " + color);
  }
}
class Drawing implements Car {
  private List<Car> cars = new ArrayList<Car>();
  public void draw(String color) {
    for(Car car : cars) {
      car.draw(color);
    }
  }
  public void add(Car s){
    this.cars.add(s);
  }
  public void clear(){
		System.out.println();
    this.cars.clear();
  }
}

public class CompositeTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Car sportsCar = new SportsCar();
    Car unknownCar = new UnknownCar();
    Drawing drawing = new Drawing();
    drawing.add(sportsCar);
    drawing.add(unknownCar);
    drawing.draw("green");
    drawing.clear();
    drawing.add(sportsCar);
    drawing.add(unknownCar);
    drawing.draw("white");
  }
}

proxy

Katrangan: Nggambarake obyek sing bisa ngontrol obyek liyane kanthi nyegat panggilan metode kasebut. Sampeyan bisa nyegat panggilan metode obyek asli. Implementasine:

interface Image {
  void display();
}
class RealImage implements Image {
  private String file;
  public RealImage(String file){
    this.file = file;
    load(file);
  }
  private void load(String file){
    System.out.println("Loading " + file);
  }
  public void display() {
    System.out.println("Displaying " + file);
  }
}
class ProxyImage implements Image {
  private String file;
  private RealImage image;
  public ProxyImage(String file){
    this.file = file;
  }
  public void display() {
    if(image == null){
      image = new RealImage(file);
    }
    image.display();
  }
}

public class ProxyTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Image image = new ProxyImage("test.jpg");
    image.display();
    image.display();
  }
}

Flyweight

Description: Nganggo maneh obyek tinimbang nggawe akeh obyek sing padha. Ngirit memori. Implementasine:

class Flyweight {
  private int row;
  public Flyweight(int row) {
    this.row = row;
    System.out.println("ctor: " + this.row);
  }
  void report(int col) {
    System.out.print(" " + row + col);
  }
}

class Factory {
  private Flyweight[] pool;
  public Factory(int maxRows) {
    pool = new Flyweight[maxRows];
  }
  public Flyweight getFlyweight(int row) {
    if (pool[row] == null) {
      pool[row] = new Flyweight(row);
    }
    return pool[row];
  }
}

public class FlyweightTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    int rows = 5;
    Factory theFactory = new Factory(rows);
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
      for (int j = 0; j < rows; j++) {
        theFactory.getFlyweight(i).report(j);
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

fasad

Katrangan: Ndhelikake sistem kelas sing kompleks kanthi nambahake kabeh panggilan menyang siji obyek. Nempatake metode panggilan saka sawetara obyek kompleks dadi siji obyek. Implementasine:

interface Car {
  void start();
  void stop();
}
class Key implements Car {
  public void start() {
    System.out.println("Insert keys");
  }
  public void stop() {
    System.out.println("Remove keys");
  }
}
class Engine implements Car {
  public void start() {
    System.out.println("Start engine");
  }
  public void stop() {
    System.out.println ("Stop engine");
  }
}
class Facade {
  private Key key;
  private Engine engine;
  public Facade() {
    key = new Key();
    engine = new Engine();
  }
  public void startCar() {
    key.start();
    engine.start();
  }
  public void stoptCar() {
    key.stop();
    engine.stop();
  }
}

public class FacadeTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Facade facade = new Facade();
    facade.startCar();
    System.out.println();
    facade.stoptCar();
  }
}

Jembatan

Description: Misahake implementasine saka abstraksi, nggawe iku bisa kanggo ngganti saben independen saka liyane. Ndadekake kelas tartamtu bebas saka kelas ngleksanakake antarmuka. Implementasine:

interface Engine {
  void setEngine();
}
abstract class Car {
  protected Engine engine;
  public Car(Engine engine){
    this.engine = engine;
  }
  abstract public void setEngine();
}
class SportsCar extends Car {
  public SportsCar(Engine engine) {
    super(engine);
  }
  public void setEngine() {
    System.out.print("SportsCar engine: ");
    engine.setEngine();
  }
}
class UnknownCar extends Car {
  public UnknownCar(Engine engine) {
    super(engine);
  }
  public void setEngine() {
    System.out.print("UnknownCar engine: ");
    engine.setEngine();
  }
}
class PerformanceEngine implements Engine {
  public void setEngine(){
    System.out.println("sport");
  }
}
class UnknownEngine implements Engine {
  public void setEngine(){
    System.out.println("unknown");
  }
}
public class BridgeTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Car sportsCar = new SportsCar(new PerformanceEngine());
    sportsCar.setEngine();
    System.out.println();
    Car unknownCar = new UnknownCar(new UnknownEngine());
    unknownCar.setEngine();
  }
}

Dekorator

Katrangan: Nambah fungsi anyar menyang obyek sing wis ana tanpa diikat menyang strukture. Implementasine:

interface Car {
  void draw();
}
class SportsCar implements Car {
  public void draw() {
    System.out.println("SportsCar");
  }
}
class UnknownCar implements Car {
  public void draw() {
    System.out.println("UnknownCar");
  }
}
abstract class CarDecorator implements Car {
  protected Car decorated;
  public CarDecorator(Car decorated){
    this.decorated = decorated;
  }
  public void draw(){
    decorated.draw();
  }
}
class BlueCarDecorator extends CarDecorator {
  public BlueCarDecorator(Car decorated) {
    super(decorated);
  }
  public void draw() {
    decorated.draw();
    setColor();
  }
  private void setColor(){
    System.out.println("Color: red");
  }
}

public class DecoratorTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Car sportsCar = new SportsCar();
    Car blueUnknownCar = new BlueCarDecorator(new UnknownCar());
    sportsCar.draw();
    System.out.println();
    blueUnknownCar.draw();
  }
}

Kelakuane

Metode Cithakan

Katrangan: Ngidini sampeyan nemtokake algoritma dhasar lan ngidini turunane ngatasi sawetara langkah algoritma tanpa ngganti struktur sakabèhé. Implementasine:

abstract class Car {
  abstract void startEngine();
  abstract void stopEngine();

  public final void start(){
    startEngine();
    stopEngine();
  }
}
class CarOne extends Car {
  public void startEngine() {
    System.out.println("Start engine.");
  }
  public void stopEngine() {
    System.out.println("Stop engine.");
  }
}
class CarTwo extends Car {
  public void startEngine() {
    System.out.println("Start engine.");
  }
  public void stopEngine() {
    System.out.println("Stop engine.");
  }
}

public class TemplateTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Car car1 = new CarOne();
    car1.start();
    System.out.println();
    Car car2 = new CarTwo();
    car2.start();
  }
}

Mediator

Description: Nyedhiyani kelas perantara sing nangani kabeh komunikasi antarane kelas beda. Implementasine:

class Mediator {
  public static void sendMessage(User user, String msg){
    System.out.println(user.getName() + ": " + msg);
  }
}
class User {
  private String name;
  public User(String name){
    this.name = name;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void sendMessage(String msg){
    Mediator.sendMessage(this, msg);
  }
}

public class MediatorTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    User user1 = new User("user1");
    User user2 = new User("user2");
    user1.sendMessage("message1");
    user2.sendMessage("message2");
  }
}

Rantai tanggung jawab

Description: Ndadekake iku bisa kanggo supaya katergantungan ketat antarane pangirim lan panrima panjalukan; malih, request bisa diproses dening sawetara obyek. Implementasine:

interface Payment {
  void setNext(Payment payment);
  void pay();
}
class VisaPayment implements Payment {
  private Payment payment;
  public void setNext(Payment payment) {
    this.payment = payment;
  }
  public void pay() {
    System.out.println("Visa Payment");
  }
}
class PayPalPayment implements Payment {
  private Payment payment;
  public void setNext(Payment payment) {
    this.payment = payment;
  }
  public void pay() {
    System.out.println("PayPal Payment");
  }
}

public class ChainofResponsibilityTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Payment visaPayment = new VisaPayment();
    Payment payPalPayment = new PayPalPayment();
    visaPayment.setNext(payPalPayment);
    visaPayment.pay();
  }
}

Pengamat

Description: Ngidini siji obyek kanggo mirsani apa mengkono ing obyek liyane. Implementasine:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
interface Observer {
  void event(List<String> strings);
}
class University {
  private List<Observer> observers = new ArrayList<Observer>();
  private List<String> students = new ArrayList<String>();
  public void addStudent(String name) {
    students.add(name);
    notifyObservers();
  }
  public void removeStudent(String name) {
    students.remove(name);
    notifyObservers();
  }
  public void addObserver(Observer observer){
    observers.add(observer);
  }
  public void removeObserver(Observer observer) {
    observers.remove(observer);
  }
  public void notifyObservers(){
    for (Observer observer : observers) {
      observer.event(students);
    }
  }
}
class Director implements Observer {
  public void event(List<String> strings) {
    System.out.println("The list of students has changed: " + strings);
  }
}

public class ObserverTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    University university = new University();
    Director director = new Director();
    university.addStudent("Oscar");
    university.addObserver(director);
    university.addStudent("Anna");
    university.removeStudent("Oscar");
  }
}

strategi

Katrangan: Nemtokake sakumpulan algoritma lan ngidini sesambungan. Ngidini strategi (algoritma) diganti nalika mbukak. Implementasine:

interface Strategy {
  void download(String file);
}
class WindowsDownloadStrategy implements Strategy {
  public void download(String file) {
    System.out.println("windows download: " + file);
  }
}
class LinuxDownloadStrategy implements Strategy {
  public void download(String file) {
    System.out.println("linux download: " + file);
  }
}
class Context {
  private Strategy strategy;
  public Context(Strategy strategy){
    this.strategy = strategy;
  }
  public void download(String file){
    strategy.download(file);
  }
}

public class StrategyTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Context context = new Context(new WindowsDownloadStrategy());
    context.download("file.txt");
    context = new Context(new LinuxDownloadStrategy());
    context.download("file.txt");
  }
}

dhawuh

Description: Ngidini sampeyan kanggo encapsulate macem-macem operasi ing obyek individu. Implementasine:

interface Command {
  void execute();
}
class Car {
  public void startEngine() {
    System.out.println("Start engine");
  }
  public void stopEngine() {
    System.out.println ("Stop engine");
  }
}
class StartCar implements Command {
  Car car;
  public StartCar(Car car) {
    this.car = car;
  }
  public void execute() {
    car.startEngine();
  }
}
class StopCar implements Command {
  Car car;
  public StopCar(Car car) {
    this.car = car;
  }
  public void execute() {
    car.stopEngine();
  }
}
class CarInvoker {
  public Command command;
  public CarInvoker(Command command){
    this.command = command;
  }
  public void execute(){
    this.command.execute();
  }
}

public class CommandTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Car car = new Car();
    StartCar startCar = new StartCar(car);
    StopCar stopCar = new StopCar(car);
    CarInvoker carInvoker = new CarInvoker(startCar);
    carInvoker.execute();
  }
}

negara

Description: Ngidini obyek kanggo ngganti prilaku gumantung negara. Implementasine:

interface State {
  void doAction();
}
class StartPlay implements State {
  public void doAction() {
    System.out.println("start play");
  }
}
class StopPlay implements State {
  public void doAction() {
    System.out.println("stop play");
  }
}
class PlayContext implements State {
  private State state;
  public void setState(State state){
    this.state = state;
  }
  public void doAction() {
    this.state.doAction();
  }
}

public class StateTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    PlayContext playContext = new PlayContext();
    State startPlay = new StartPlay();
    State stopPlay = new StopPlay();
    playContext.setState(startPlay);
    playContext.doAction();
    playContext.setState(stopPlay);
    playContext.doAction();
  }
}

Pengunjung

Description: Digunakake kanggo menakake operasi ing klompok obyek related. Implementasine:

interface Visitor {
  void visit(SportsCar sportsCar);
  void visit(Engine engine);
  void visit(Wheel wheel);
}
interface Car {
  void accept(Visitor visitor);
}
class Engine implements Car {
  public void accept(Visitor visitor) {
    visitor.visit(this);
  }
}
class Wheel implements Car {
  public void accept(Visitor visitor) {
    visitor.visit(this);
  }
}
class SportsCar implements Car {
  Car[] cars;
  public SportsCar(){
    cars = new Car[]{new Engine(), new Wheel()};
  }
  public void accept(Visitor visitor) {
    for (int i = 0; i < cars.length; i++) {
      cars[i].accept(visitor);
    }
    visitor.visit(this);
  }
}
class CarVisitor implements Visitor {
  public void visit(SportsCar computer) {
    print("car");
  }
  public void visit(Engine engine) {
    print("engine");
  }
  public void visit(Wheel wheel) {
    print("wheel");
  }
  private void print(String string) {
    System.out.println(string);
  }
}

public class VisitorTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Car computer = new SportsCar();
    computer.accept(new CarVisitor());
  }
}

Juru basa

Description: Ngidini sampeyan kanggo nemtokake grammar saka basa prasaja ing domain masalah. Implementasine:

interface Expression {
  String interpret(Context context);
}
class Context {
   public String getLowerCase(String s){
    return s.toLowerCase();
  }
  public String getUpperCase(String s){
    return s.toUpperCase();
  }
}
 class LowerExpression implements Expression {
  private String s;
   public LowerExpression(String s) {
    this.s = s;
  }
  public String interpret(Context context) {
    return context.getLowerCase(s);
  }
}
class UpperExpression implements Expression {
  private String s;
  public UpperExpression(String s) {
    this.s = s;
  }
  public String interpret(Context context) {
    return context.getUpperCase(s);
  }
}

public class InterpreterTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    String str = "TesT";
    Context context = new Context();
     Expression lowerExpression = new LowerExpression(str);
     str = lowerExpression.interpret(context);
    System.out.println(str);
    Expression upperExpression = new UpperExpression(str);
    str = upperExpression.interpret(context);
    System.out.println(str);
  }
}

Iterator

Katrangan: Iterator kanthi urutan ngakses unsur koleksi tanpa ngerti wujud dhasare. Implementasine:

interface Iterator {
  boolean hasNext();
  Object next();
}
class Numbers {
  public int num[] = {1 , 2, 3};
  public Iterator getIterator() {
    return new NumbersIterator();
  }
  private class NumbersIterator implements Iterator {
    int ind;
    public boolean hasNext() {
      if(ind < num.length) return true;
      return false;
    }
    public Object next() {
      if(this.hasNext()) return num[ind++];
      return null;
    }
  }
}

public class IteratorTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Numbers numbers = new Numbers();
    Iterator iterator = numbers.getIterator();
    while (iterator.hasNext()) {
      System.out.println(iterator.next());
    }
  }
}

Kenangan

Description: Ngidini sampeyan nyimpen kahanan saiki obyek; negara iki bisa dibalèkaké mengko. Ora nglanggar enkapsulasi. Implementasine:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
class Memento {
  private String name;
  private int age;
  public Memento(String name, int age){
    this.name = name;
    this.age = age;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public int getAge() {
    return age;
  }
}
class User {
  private String name;
  private int age;
  public User(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    System.out.println(String.format("create: name = %s, age = %s", name, age));
  }
  public Memento save(){
    System.out.println(String.format("save: name = %s, age = %s", name, age));
    return new Memento(name, age);
  }
  public void restore(Memento memento){
    name = memento.getName();
    age = memento.getAge();
    System.out.println(String.format("restore: name = %s, age = %s", name, age));
  }
}
class SaveUser {
  private List<Memento> list = new ArrayList<Memento>();
  public void add(Memento memento){
    list.add(memento);
  }
  public Memento get(int ind){
    return list.get(ind);
  }
}

public class MementoTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    SaveUser saveUser = new SaveUser();
    User user1 = new User("Peter", 17);
    User user2 = new User("Ian", 19);
    saveUser.add(user1.save());
    user1.restore(saveUser.get(0));
  }
}
Sugeng pemrograman!
Komentar
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION