CodeGym /Java Blog /यादृच्छिक /Math.sqrt पद्धत - जावा मध्ये स्क्वेअर रूट
John Squirrels
पातळी 41
San Francisco

Math.sqrt पद्धत - जावा मध्ये स्क्वेअर रूट

यादृच्छिक या ग्रुपमध्ये प्रकाशित केले
सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मुलाखतींसाठी Java मध्ये वर्गमूळ मोजणे हा इतका सामान्य प्रश्न नसला तरी, काहीवेळा, मुलाखत तुम्हाला असे काहीतरी विचारू शकते: “तुमच्याकडे x पूर्णांक आहे. जावा प्रोग्राम तयार करा जो त्याचे वर्गमूळ काढेल”. असा मूलभूत प्रश्न तुम्हाला अजिबात पकडणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, Java मध्ये वर्गमूळ कसे करायचे ते पाहू.

स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट: गणिताच्या संकल्पनांचे पुनरावलोकन करणे

वर्ग आणि मुळांशी व्यवहार करताना तुम्हाला कोणताही गोंधळ होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, या संकल्पनेच्या सिद्धांताचे पुनरावलोकन करूया. संख्येचा वर्ग म्हणजे ती संख्या स्वतःच गुणाकार केलेली असते. जर n = 4 असेल, तर n^2 = 4 4 = 16. संख्येचे वर्गमूळ ही संख्या आहे जी स्वतः गुणाकारल्यास, दिलेले मूल्य X देते. उदाहरणार्थ, तुम्हाला n = चे वर्गमूळ शोधावे लागेल. 16, अशी संख्या शोधून, जी दोनच्या घातापर्यंत 16 देते, तर तुम्ही समस्या सोडवाल. n च्या बाबतीत, 16 क्रमांकाचे वर्गमूळ 4 आहे (4 * 4 = 16 पासून).

Java.lang.Math.sqrt() वापरून Java मध्ये स्क्वेअर रूट कसे करावे

Java मध्ये संख्येचे वर्गमूळ शोधण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे java.lang.Math.sqrt()पद्धत लागू करणे. येथे java.lang.Math.sqrt() पद्धतीचे सामान्य वाक्यरचना आहे:

public static double sqrt(double a)
पद्धतीमध्ये, a हे मूल्य दोनच्या बळावर वाढवलेले असते ज्यासाठी तुम्हाला वर्गमूळ मिळवायचे आहे. विकसक लागू केल्यावर java.lang.Math.sqrt(), पद्धत a चे धनात्मक वर्गमूळ देईल (जर a 0 पेक्षा जास्त असेल). नकारात्मक वितर्कांसाठी, java.lang.Math.sqrtNaN आउटपुट मिळवते.

java.lang.Math.sqrt() रिटर्नची विशेष प्रकरणे

वर नमूद केल्याप्रमाणे, बहुतेक प्रकरणांमध्ये, पद्धत सकारात्मक मूल्ये देते. तथापि, काही विशिष्ट प्रकरणे आहेत ज्यांबद्दल विकासकाने रूट-शोध कार्यक्रम तयार करताना जागरूक असले पाहिजे.
 • NaN मूल्ये असलेल्या किंवा ऋणात्मक असलेल्या वितर्कांसाठी, पद्धत NaN परिणाम देईल.
 • असीम सकारात्मक असलेल्या वितर्कांसाठी, पद्धत अमर्याद सकारात्मक परिणाम देईल.
 • धनात्मक किंवा ऋण शून्य असलेल्या युक्तिवादांसाठी, a चा वर्गमूळ a होईल.

java.lang.Math.sqrt() वापरण्याचे उदाहरण


package MyPackage;
 
public class SquareRoot2 {
 
  public static void main(String args[])
  {
    double a = 100;
  
    System.out.println(Math.sqrt(a));
    // For positive values, the output is the square root of x 
  
    double b = -81.00;
  
    System.out.println(Math.sqrt(b));
    // For negative values as input, Output NaN 
  
    double c = 0.0/0;
    // Input NaN, Output NaN 
  
    System.out.println(Math.sqrt(c));
  
    double d = 1.0/0; 
    // For inputs containing positive infinity, Output positive infinity 
  
    System.out.println(Math.sqrt(d));
     
    double e = 0.0;
    // Input positive Zero, Output positive zero 
     
    System.out.println(Math.sqrt(e));
  }
     
}

जावा सराव समस्येमध्ये स्क्वेअर रूट्स शोधणे

आता तुम्हाला Java मध्ये स्क्वेअर रूट्सची गणना करणारा प्रोग्राम कसा तयार करायचा हे माहित आहे, चला ही संकल्पना अधिक प्रगत सराव समस्यांमध्ये कशी बसते ते पाहू या. उदाहरणार्थ, एखादा मुलाखतकार तुम्हाला द्विघात समीकरण सोडवण्यास सांगू शकतो. अशी समस्या कशी हाताळायची ते पाहू या. समस्या: द्विघात समीकरण सोडवा जेथे a = 1, b = 5, c = 2. समाधान:

import java.util.Scanner;
public class Exercise2 {

  
 public static void main(String[] Strings) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);

      System.out.print("Input a: ");
      double a = input.nextDouble();
      System.out.print("Input b: ");
      double b = input.nextDouble();
      System.out.print("Input c: ");
      double c = input.nextDouble();

      double result = b * b - 4.0 * a * c;

      if (result > 0.0) {
        double r1 = (-b + Math.pow(result, 0.5)) / (2.0 * a);
        double r2 = (-b - Math.pow(result, 0.5)) / (2.0 * a);
        System.out.println("The roots are " + r1 + " and " + r2);
      } else if (result == 0.0) {
        double r1 = -b / (2.0 * a);
        System.out.println("The square root is " + r1);
      } else {
        System.out.println("There are no real square roots in the equation.");
      }

  }
}

निष्कर्ष

जावा मधील एका संख्येचे वर्गमूळ शोधण्यासाठी हे एक संक्षिप्त धावपळ होते. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट नवशिक्यासाठी, संकल्पनेचे ठोस आकलन होण्यासाठी वेगवेगळ्या परिस्थितींचा (a>0, a<0, a = 0) सराव करणे चांगली कल्पना आहे. एकदा तुम्हाला java.lang.Math.sqrt पद्धतीचे इन्स आणि आउट्स समजले की, क्लिष्ट प्रोग्राम्समध्ये पद्धत लागू करणे, चतुर्भुज समीकरणे सोडवणे यासारखी कामे हाताळणे सुरू करा.
टिप्पण्या
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION