CodeGym /Java Blog /यादृच्छिक /Java उदाहरणांसह कीवर्ड विस्तारित करते
John Squirrels
पातळी 41
San Francisco

Java उदाहरणांसह कीवर्ड विस्तारित करते

यादृच्छिक या ग्रुपमध्ये प्रकाशित केले

जावा एक्स्टेंड्स कीवर्ड म्हणजे काय?

Java मधील विस्तार हा एक कीवर्ड आहे जो मूल आणि पालक वर्ग यांच्यातील वारसा दर्शवतो.
Extends In Java हा एक कीवर्ड आहे जो क्लास डिक्लेरेशन दरम्यान चाइल्ड क्लाससोबत लिहिला जातो आणि त्यानंतर पालक वर्गाचे नाव लिहिले जाते. जेव्हा बाल वर्ग वर्ग वाढवतो तेव्हा तो पालक वर्गाच्या सर्व गुणधर्म प्राप्त करतो किंवा वारसा घेतो. ते वापरण्यासाठी वाक्यरचना अगदी सोपी आहे. चाइल्ड क्लास डिफाईन करताना, एक्स्टेंडेड कीवर्ड चाइल्ड क्लासच्या नावापुढे येतो, त्यानंतर पालक वर्गाचे नाव. ते खालीलप्रमाणे दिले आहे.

class ParentClass{ ...}

class ChildClass extends ParentClass { ... }

जावा मध्ये काय वारसा आहे?

जावामधील विस्तारित कीवर्डचा वापर समजून घेण्यासाठी , प्रथम वारसा ही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. जावा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) भाषा आहे. ओओपी ही वर्ग आणि ऑब्जेक्ट्स वापरून प्रोग्राम डिझाइन करण्याची पद्धत आहे. वर्ग आणि वस्तूंशी व्यवहार करताना, विविध वर्गांमध्ये काही विशिष्ट संबंध असू शकतात ज्यांचे प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक आहे. वारसा हा वर्गांमधील असाच एक संबंध आहे. वारसा म्हणजे वस्तूंमधील इज-ए-संबंध. वारसा ही अशी यंत्रणा म्हणून परिभाषित केली जाऊ शकते जिथे एक वर्ग दुसर्‍या वर्गाचे गुणधर्म प्राप्त करतो. ज्या वर्गाला वारसा मिळतो त्याला चाइल्ड क्लास किंवा सबक्लास म्हणतात तर वारसा मिळालेल्या वर्गाला पॅरेंट क्लास किंवा सुपर क्लास म्हणतात. विस्तारतेJava मध्ये हा कीवर्ड आहे जो वर्गांमधील वारसा करण्यासाठी वापरला जातो.

उदाहरण

Java extensions कीवर्डचे उदाहरण खालीलप्रमाणे आहे:

class Animal {

 // fields of the parent class
 String name;
 String sound;
 int noOfLegs;

 // default constructor of the parent class
 public Animal (){}
 
 // parameterized constructor of the parent class
 public Animal (String name, String sound, int legs){
   this.name = name;
   this.sound = sound;
   this.noOfLegs = legs;
 }

 // method of the parent class
 public void display() {
  System.out.println("My name is " + name);
  System.out.println("My sound is " + sound);
  System.out.println("My no. of legs is " + noOfLegs);
 } 
}

// inherit from Animal
class Dog extends Animal {
 String color;
 String breed;
 // new method in subclass
 
 public Dog(String name, String sound ,int legs, String color, String breed){
   super(name,sound,legs);
   this.color = color;
   this.breed = breed;
 }
 
  public void display() {
  super.display();
  System.out.println("My color is " + color);
  System.out.println("My breed is " + breed);
  
 }
}

public class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // create an object of the subclass
  Dog dog1 = new Dog("Billy","Bark",4,"Brown","Labrador");

  dog1.display();
  
   System.out.println("------------------");
  
  Dog dog2 = new Dog("Grace","Bark",4,"Black","Husky");

  dog2.display();
  
  System.out.println("------------------");
   
  Dog dog3 = new Dog("Hugo","Bark",4,"Gray","Poodle");

  dog3.display();


 }
}

आउटपुट

माझे नाव बिली आहे माझा आवाज बार्क माझा नाही आहे. of legs 4 माझा रंग तपकिरी आहे माझी जात लॅब्राडोर आहे ------------------ माझे नाव ग्रेस आहे माझा आवाज बार्क माझा नं. of legs is 4 माझा रंग काळा आहे माझी जात हस्की ------------------ माझे नाव ह्यूगो आहे माझा आवाज बार्क माझा नं. of legs 4 माझा रंग राखाडी आहे माझी जात पूडल आहे

स्पष्टीकरण

वरील कोड स्निपेटमध्ये, आम्ही विस्तारित कीवर्ड वापरून Java मध्ये इनहेरिटन्स कसे कार्य करते हे स्पष्ट केले आहे . आमच्याकडे दोन वर्ग घोषित आहेत. प्रथम, आमच्याकडे पालक वर्ग आहे जो प्राणी वर्ग आहे. दुसरे म्हणजे, आमच्याकडे बाल वर्ग आहे जो कुत्रा वर्ग आहे. कुत्रा वर्ग प्राणी वर्गाचा विस्तार करतो . हा कीवर्ड वापरून, कुत्रा वर्ग प्राणी वर्गाचे सर्व गुणधर्म आणि पद्धती प्राप्त करतो . बाल वर्ग आता या गुणधर्मांमध्ये प्रवेश करू शकतो आणि वापरू शकतो आणि त्यांना कोड पुन्हा लिहिण्याची किंवा या गुणधर्मांची पुन्हा घोषणा करण्याची आवश्यकता नाही. हे कोडची पुन: उपयोगिता वाढवते.

निष्कर्ष

या पोस्टच्या शेवटी, आम्हाला आशा आहे की तुम्ही जावा मधील विस्तारित कीवर्डची तपशीलवार ओळख करून घेतली असेल. तुम्ही उदाहरणांसह Java मध्ये विस्तार कसे वापरायचे ते शिकलात . तुम्हाला Java आणि Inheritance च्या ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड निसर्गाच्या संकल्पना देखील समजावून सांगितल्या आहेत. तुम्ही आता वर्गांमध्ये वारसा वापरू शकता. तुम्ही वर्ग तयार करून इतर वास्तविक-जगातील उदाहरणे वापरून पाहू शकता आणि ही संकल्पना अधिक सखोलपणे समजून घेण्यासाठी कशी कार्य करते ते पाहू शकता. संकल्पनेच्या सखोल कमांडसाठी सराव करत रहा. तोपर्यंत, वाढत रहा आणि चमकत रहा!
टिप्पण्या
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION