CodeGym /Java Blog /यादृच्छिक /Java मधील संख्यात्मक ऑपरेटर
John Squirrels
पातळी 41
San Francisco

Java मधील संख्यात्मक ऑपरेटर

यादृच्छिक या ग्रुपमध्ये प्रकाशित केले
हाय! आज आपण जावा मधील अंकीय ऑपरेटर्स या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर विचार करू .
जावामधील संख्यात्मक ऑपरेटर - १
प्रोग्रामिंगमध्ये, संख्या सर्वत्र असतात. जर तुम्ही खोल खोदून हायस्कूल आठवत असाल, तर तुम्हाला आठवत असेल की संगणक सर्व माहिती संख्यात्मक स्वरूपात दर्शवतो: शून्य आणि एक यांचे संयोजन, ज्याला बायनरी कोड देखील म्हणतात.
जावा मधील संख्यात्मक ऑपरेटर - 2
प्रोग्रामिंगमध्ये बरेच अंकीय ऑपरेटर आहेत, म्हणून आम्ही त्यापैकी सर्वात महत्वाचे एक्सप्लोर करण्यासाठी उदाहरणे वापरू :) चला सर्वात सोप्यापासून सुरुवात करूया: अंकगणित ऑपरेटर . हे सुप्रसिद्ध बेरीज ( +), वजाबाकी ( -), गुणाकार ( *), आणि भागाकार ( /) ऑपरेटर आहेत.

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = 33;

    System.out.println(x+y);
    System.out.println(x-y);
    System.out.println(x*y);
    System.out.println(x/y);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: 1032 966 32967 30 तुम्ही हे सर्व आधीच वापरले आहे. या गटामध्ये, तुम्ही उर्वरित किंवा मॉड्यूल ( %) ऑपरेटरमध्ये जोडू शकता.

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 33;
    int y = 33%2;
    System.out.println(y);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: 1 या उदाहरणात, आपण 33 ला 2 ने भागतो. हे 2 ने भाग न येणार्‍या अतिरिक्त "शेपटी" (एक) सह 16 मिळते. हे "शेपटी" हे "भागाकारातील उर्वरित" ऑपरेशनचे परिणाम आहे. जावा तुलना/रिलेशनल ऑपरेटर (जसे गणिताप्रमाणे) देखील लागू करते. ते कदाचित तुम्हाला शाळेपासून देखील परिचित आहेत:
 • ==( ) च्या बरोबरीचे
 • >( ) पेक्षा मोठे
 • <( ) पेक्षा कमी
 • >=( ) पेक्षा मोठे किंवा समान
 • <=( ) पेक्षा कमी किंवा समान
 • समान नाही ( !=)
येथे आपण एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष दिले पाहिजे ज्यामुळे अनेक नवशिक्या चुका करतात. "समान" ऑपरेटर लिहिलेला आहे ==, नाही =. Java मध्ये, सिंगल हा असाइनमेंट= ऑपरेटर आहे , जो व्हेरिएबलला संख्या, स्ट्रिंग किंवा दुसर्‍या व्हेरिएबलचे मूल्य नियुक्त केल्यावर वापरला जातो.
जावा मधील संख्यात्मक ऑपरेटर - 3

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 33;
    int y = 999;
    System.out.println(x=y);// We expect false to be displayed
  }
}
कन्सोल आउटपुट: 999 अरेरे! आम्हाला अपेक्षित असलेला हा निकाल नक्कीच नाही. हा एक पूर्णपणे भिन्न डेटा प्रकार आहे: आम्हाला बुलियन दिसण्याची अपेक्षा होती , परंतु आम्हाला एक संख्या मिळाली. सर्व कारण आम्ही तुलना करण्याऐवजी कंसात असाइनमेंट ऑपरेटर वापरला आहे . (999) चे मूल्य व्हेरिएबलला नियुक्त केले होते , आणि नंतर आम्ही ची मूल्य प्रदर्शित केली . ते करण्याचा योग्य मार्ग येथे आहे: x=yyxx

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 33;
    int y = 999;
    System.out.println(x==y);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: असत्य आता आम्ही दोन संख्यांची योग्य प्रकारे तुलना केली आहे! :) असाइनमेंट ऑपरेटरचे आणखी एक वैशिष्ट्य येथे आहे ( =): ते एकत्र "साखळीने बांधले" जाऊ शकते:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = 33;
    int z = 256;

    x = y = z;
    System.out.println(x);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: 256 लक्षात ठेवा असाइनमेंट उजवीकडून डावीकडे आहे . ही अभिव्यक्ती ( x = y = z) चरणांमध्ये कार्यान्वित केली जाईल:
 • y = z, ते आहे,y = 256
 • x = y, ते आहे,x = 256

युनरी ऑपरेटर.

त्यांना " युनो " शब्दापासून " युनरी " म्हणतात , ज्याचा अर्थ " एक " आहे. त्यांना हे नाव मिळाले कारण, मागील ऑपरेटरच्या विपरीत, ते एकाच संख्येवर कार्य करतात, अनेक नाही. यात समाविष्ट:
 • युनरी वजा. ते नंबरचे चिन्ह फ्लिप करते.


public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;

    // Change the sign for the first time
    x = -x;
    System.out.println(x);

    // Change the sign for the second time
    x= -x;
    System.out.println(x);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: -999 999 आम्ही युनरी मायनस ऑपरेटर दोनदा वापरला. परिणामी, आमचा नंबर प्रथम नकारात्मक होता, आणि नंतर तो पुन्हा सकारात्मक झाला!
 • वाढ (++) आणि घट (--)
ऑपरेटर ++संख्या एकाने वाढवतो आणि --ऑपरेटर संख्या समान प्रमाणात कमी करतो.

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    x++;
    System.out.println(x);

    x--;
    System.out.println(x);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: 1000 999 जर तुम्ही C++ भाषा ऐकली असेल तर हे नोटेशन तुम्हाला परिचित असेल. "C++ हा C भाषेचा विस्तार आहे" ही कल्पना व्यक्त करण्यासाठी त्याच्या निर्मात्यांनी हे मनोरंजक नाव वापरले आहे. Notepad च्या लोकप्रिय सुधारित आवृत्तीला Notepad++ म्हणतात. येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दोन प्रकारचे वाढ आणि घट ऑपरेटर आहेत: पोस्टफिक्स आणि उपसर्ग . x++- पोस्टफिक्स ++x- उपसर्ग क्रमांकाच्या आधी किंवा नंतर प्लस/उजा टाकण्यात मूलभूत फरक काय आहे? आपण पुढील उदाहरणात पाहू.

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = x++;
    System.out.println(y);
  }
}

कन्सोल आउटपुट: 999 काहीतरी बरोबर नाही! आम्हाला 1 ने वाढवायची होती xआणि y व्हेरिएबलला नवीन मूल्य नियुक्त करायचे होते. दुसऱ्या शब्दांत, y 1000 असायला हवे. परंतु त्याऐवजी आम्हाला दुसरे काहीतरी मिळते: 999. असे दिसते की x वाढवलेला नाही आणि वाढीव ऑपरेटरने काम केले नाही? पण काम झाले. स्वतःला पटवून देण्यासाठी, xशेवटी प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न करा :)

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = x++;
    System.out.println(y);
    System.out.println(x);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: 999 1000 खरं तर, या ऑपरेशनला पोस्टफिक्स असे का म्हणतात: हे मुख्य अभिव्यक्तीनंतर केले जाते. याचा अर्थ, आमच्या बाबतीत: int y = x++; y = xप्रथम केले जाते (आणि व्हेरिएबलच्या yमूल्यावर प्रारंभ केले जाईल x), आणि त्यानंतरच x++कार्यान्वित केले जाईल, जर हे आम्हाला हवे असलेले वर्तन नसेल तर काय? मग आपल्याला उपसर्ग नोटेशन वापरण्याची आवश्यकता आहे :

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = ++x;
    System.out.println(y);
  }
}
या प्रकरणात, ++xप्रथम प्रक्रिया केली जाते आणि नंतरच असते y = x; अंमलात आणले. रिअल प्रोग्राममध्ये चुका होऊ नयेत म्हणून तुम्ही हा फरक लगेच मेमरीमध्ये केला पाहिजे जेथे पोस्टफिक्स ऐवजी उपसर्ग वापरल्याने सर्वकाही उलटे होऊ शकते :)

कंपाउंड ऑपरेटर

याव्यतिरिक्त, जावामध्ये तथाकथित कंपाउंड ऑपरेटर आहेत. ते दोन ऑपरेटर एकत्र करतात:
 • असाइनमेंट
 • अंकगणित ऑपरेटर
यात समाविष्ट:
 • +=
 • -=
 • *=
 • /=
 • %=
चला एक उदाहरण विचारात घेऊया:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = 33;

    x += y;
    System.out.println(x);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: 1032 x += y म्हणजे x = x + y. संक्षिप्ततेसाठी दोन चिन्हे सलगपणे वापरली जातात. संयोजन -=, *=, /=आणि %=त्याच प्रकारे कार्य करतात.

तार्किक ऑपरेटर

अंकीय ऑपरेटर्स व्यतिरिक्त, Java मध्ये बुलियन व्हॅल्यू ( true आणि false ) समाविष्ट असलेल्या ऑपरेशन्स देखील आहेत. हे ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेटर वापरून केले जातात
 • !- तार्किक नाही . हे बुलियनचे मूल्य फ्लिप करते

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    boolean x = true;
    System.out.println(!x);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: असत्य
 • &&- तार्किक आणि . दोन्ही ऑपरेंड्स सत्य असतील तरच ते खरे परत येते .

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    System.out.println(100 > 10 && 100 > 200);
    System.out.println(100 > 50 && 100 >= 100);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: असत्य सत्य पहिल्या ऑपरेशनचा परिणाम असत्य आहे, कारण ऑपरेंडपैकी एक असत्य आहे, म्हणजे 100 > 200. खरे परत येण्यासाठी, &&ऑपरेटरला दोन्ही ऑपरेंड सत्य असणे आवश्यक आहे (जसे दुसऱ्या ओळीत आहे).
 • ||- तार्किक किंवा . जेव्हा किमान एक ऑपरेंड सत्य असते तेव्हा ते खरे होते.
जेव्हा आम्ही हा ऑपरेटर वापरतो, तेव्हा आमचे मागील उदाहरण वेगळे परिणाम देते:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    System.out.println(100 > 10 || 100 > 200);
  }
}
कन्सोल आउटपुट: true अभिव्यक्ती 100 > 200अजूनही असत्य आहे, परंतु OR ऑपरेटरसाठी ते पूर्णतः पुरेसे आहे की पहिला भाग ( 100 > 10) सत्य आहे.
टिप्पण्या
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION