टास्क पूलचा आणखी एक प्रकार म्हणजे शेड्यूल्ड टास्क पूल. नावानुसार, आम्ही असे गृहीत धरू शकतो की एखादे विशिष्ट कार्य केव्हा सुरू केले जावे हे शेड्यूल करण्यासाठी आम्ही हा प्रकार वापरतो.

या प्रकारची सेवा उपयोगी पडते जेव्हा आमच्याकडे काही वेळ निघून गेल्यावर क्रियाकलाप सुरू करण्याचे कार्य असते किंवा आम्हाला आवर्ती कार्य शेड्यूल करायचे असते.

एक वापरण्यासाठी, आम्ही Executors.newScheduledThreadPool(1) ला कॉल करतो .

आम्ही पॅरामीटर्सबद्दल थोड्या वेळाने बोलू. परंतु आत्तासाठी, आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की जेव्हा ही पद्धत म्हटली जाते तेव्हा आपल्याला एक शेड्युल्ड एक्झेक्यूटर सर्व्हिस ऑब्जेक्ट मिळतो.

ScheduledExecutorService हा एक इंटरफेस आहे जो ExecutorService चा विस्तार करतो .

या इंटरफेसमध्ये खालील पद्धती दिसतात:

पद्धत स्पष्टीकरण
ScheduledFuture<?>
schedule(Runnable command,
                 long delay, TimeUnit unit);
निर्दिष्ट विलंबानंतर चालणारी एक-वेळची क्रिया तयार करते आणि कार्यान्वित करते.
<V> ScheduledFuture<V>
schedule(Callable<V> callable,
                   long delay, TimeUnit unit);
तयार करतो आणि कार्यान्वित करतो aनियोजित भविष्यऑब्जेक्ट जे निर्दिष्ट विलंबानंतर कार्यान्वित होते.
ScheduledFuture<?>
scheduleAtFixedRate(Runnable command,
                       long initialDelay,
                       long period,
                       TimeUnit unit);
आवर्ती क्रिया तयार करते आणि कार्यान्वित करते जी प्रथम निर्दिष्ट प्रारंभिक विलंबानंतर आणि नंतर निर्दिष्ट कालावधीनंतर पुन्हा चालते. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, इनिशियल डिले नंतर अंमलात आणणे सुरू होईल , नंतर initialDelay + period , नंतर initialDelay + 2 * कालावधी , इ.
ScheduledFuture<?> scheduleWithFixedDelay(Runnable command,
                        long initialDelay,
                        long delay,
                        TimeUnit unit);
आवर्ती क्रिया तयार करते आणि कार्यान्वित करते जी प्रथम निर्दिष्‍ट प्रारंभिक विलंबानंतर अंमलात आणते, आणि नंतर पुन्हा एक अंमलबजावणी पूर्ण होण्‍यानंतर आणि दुसर्‍याच्‍या सुरूवातीच्‍या विलंबासह.

त्यामुळे इंटरफेस आपल्याला नियमित अंतराने किंवा काही विलंबानंतर कार्ये चालवू देतो.

नवीन शेड्युल्ड थ्रेडपूल पद्धतीबद्दल अधिक.

आम्ही याला अनेक प्रकारे कॉल करू शकतो:

newScheduledThreadPool(int corePoolSize)
corePoolSize म्हणजे पूलमध्ये ठेवण्यासाठी थ्रेड्सची संख्या, जरी ते निष्क्रिय असले तरीही.
newScheduledThreadPool(int corePoolSize, ThreadFactory threadFactory)

corePoolSize म्हणजे पूलमध्ये ठेवण्यासाठी थ्रेड्सची संख्या, जरी ते निष्क्रिय असले तरीही.

threadFactory हा नवीन थ्रेड तयार करताना वापरायचा कारखाना आहे.

दोन्ही पद्धती एक थ्रेड पूल तयार करतील जे निर्दिष्ट विलंबानंतर किंवा वेळोवेळी कार्यान्वित करण्यासाठी क्रिया शेड्यूल करू शकतात.

ScheduledThreadPool कसे कार्य करते हे पाहण्यासाठी एक उदाहरण पाहू .

उदाहरणार्थ, समजा आमच्याकडे दर 5 सेकंदांनी ईमेल तपासण्याचे कार्य आहे, परंतु या तपासणीचा मुख्य प्रोग्रामवर परिणाम होऊ नये आणि अतिरिक्त संसाधनांचा संभाव्य वापर आवश्यक आहे.

आमच्याकडे एक टास्क क्लास आहे जो ईमेल तपासण्याचे अनुकरण करतो.

public class Task implements Runnable {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("Checking email...");
  }
}

पुढे, आम्ही थ्रेड पूल तयार करतो आणि चेक शेड्यूल करतो.

ScheduledExecutorService executorService = Executors.newScheduledThreadPool(2);
executorService.scheduleAtFixedRate(new Task(), 0, 5, TimeUnit.SECONDS);

आउटपुटमध्ये, प्रत्येक 5 सेकंदात आपण पाहतो:

ईमेल तपासत आहे...

सर्वसाधारणपणे, आम्ही उदाहरणाप्रमाणे नियतकालिक "हाउसकीपिंग" कार्ये करण्यासाठी असा पूल वापरू शकतो. हाऊसकीपिंग कार्ये अशी कार्ये आहेत जी मुख्य कार्यक्रम काय करत आहे याची पर्वा न करता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.