NaN, अनंत - १

"हाय, अमिगो!"

"आज मी तुम्हाला जावा मधील काही मनोरंजक गोष्टींबद्दल सांगणार आहे."

" अनंत ."

Java मध्ये, दुहेरी प्रकारात सकारात्मक अनंत आणि नकारात्मक अनंतासाठी विशेष मूल्ये आहेत . ०.० ने भागलेली धन संख्या सकारात्मक अनंत आणि ऋण संख्या — ऋण अनंत मिळवते .

या संकल्पना विशेष दुहेरी स्थिरांकांद्वारे दर्शविल्या जातात:

कोड वर्णन
public static final double POSITIVE_INFINITY = 1.0 / 0.0;
सकारात्मक अनंत
public static final double NEGATIVE_INFINITY = -1.0 / 0.0;
नकारात्मक अनंत

"आणि ते खरोखर कार्य करते?"

"हो. हे पहा:"

कोड
double inf = Double.POSITIVE_INFINITY;
System.out.println(inf); // Infinity
System.out.println(inf + 1); // Infinity+1 == Infinity
System.out.println(inf + 10); // Infinity+10 == Infinity
System.out.println(inf * -1); // Equal to negative infinity
Double.NEGATIVE_INFINITY
स्क्रीन आउटपुट:
Infinity
Infinity
Infinity
-Infinity

"हे खरोखर कार्य करते. आणि जर आपल्याकडे संदिग्धता असेल तर? उदाहरणार्थ, आपण अनंतातून अनंत वजा केले तर?"

"यासाठी, Java ची दुसरी संकल्पना आहे: Not-a-Number ( NaN )."

"हे विविध परिस्थितींमध्ये वापरले जाते:"

1)  स्ट्रिंग एका संख्येत रूपांतरित होत आहे, परंतु त्यात अक्षरे आहेत. परिणाम NaN आहे.

2) अनंत वजा अनंत. परिणाम NaN आहे.

3) इतर बर्‍याच परिस्थिती जिथे आपल्याला संख्या अपेक्षित असते, परंतु आपण अपरिभाषित काहीतरी मिळवतो.

"तर, तुम्ही इन्फिनिटी आणि NaN सह कोणती ऑपरेशन्स करू शकता?"

"NaN सह, हे अगदी सोपे आहे. NaN चा समावेश असलेल्या कोणत्याही ऑपरेशनचा परिणाम NaN मध्ये होतो."

"आणि अनंतासह, तुम्ही पुढील गोष्टी करू शकता:"

अभिव्यक्ती परिणाम
n ÷ ±Infinity
0
±Infinity × ±Infinity
±अनंत
±(something other than zero) ÷ 0
±अनंत
Infinity + Infinity
अनंत
±0 ÷ ±0
NaN
Infinity - Infinity
NaN
±Infinity ÷ ±Infinity
NaN
±Infinity × 0
NaN

"त्याचा अर्थ आहे. धन्यवाद, ऋषी."