ObjectUtils वर्गाचा परिचय

पद्धती:

allNotNull(वस्तू...मूल्ये) सर्व वस्तू शून्य नाहीत हे तपासते
allNull(वस्तू...मूल्ये) सर्व ऑब्जेक्ट्स शून्य असल्याचे तपासते
anyNotNull(वस्तू...मूल्ये) किमान एक ऑब्जेक्ट शून्य नाही हे तपासते
anyNull(वस्तू... मूल्ये) किमान एक ऑब्जेक्ट शून्य आहे हे तपासते
क्लोन (टी ऑब्जेक्ट) ऑब्जेक्ट क्लोन करतो
क्लोनIfPossible(T obj) ऑब्जेक्ट क्लोन करतो किंवा मूळ परत करतो
तुलना करा(T c1, T c2) वस्तूंची तुलना करते
defaultIfNull(T ऑब्जेक्ट, T defaultValue) ऑब्जेक्ट शून्य असल्यास डीफॉल्ट ऑब्जेक्ट मिळवते
समान (ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट1, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट2) दोन वस्तूंची तुलना करते
notEqual(ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट1, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट2) दोन वस्तू समान नाहीत का ते तपासा
firstNonNull(T...मूल्ये) शून्य नसलेली पहिली वस्तू मिळवते
getFirstNonNull(पुरवठादार ... पुरवठादार) शून्य नसलेली पहिली वस्तू मिळवते
getIfNull(T ऑब्जेक्ट, पुरवठादार डीफॉल्ट पुरवठादार) दिलेली ऑब्जेक्ट शून्य नसल्यास परत करते, अन्यथा पास केलेल्या पुरवठादाराचे Supplier.get() मूल्य परत करते
हॅशकोड(ऑब्ज) ऑब्जेक्टसाठी हॅशकोडची गणना करते
हॅशकोडमल्टी(ऑब्जेक्ट... ऑब्जेक्ट्स) ऑब्जेक्ट्सच्या गटासाठी हॅशकोडची गणना करते
isEmpty(ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट) एखादी वस्तू रिकामी किंवा शून्य आहे का ते तपासते
isNotEmpty(ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट) एखादी वस्तू रिकामी किंवा शून्य आहे का ते तपासते
आवश्यक नसलेले रिकामे (टी ऑब्जेक्ट) एखादी वस्तू शून्य आहे का ते तपासते, अन्यथा अपवाद टाकते
आवश्यक नसलेले रिक्त (T obj, स्ट्रिंग संदेश) एखादी वस्तू शून्य आहे का ते तपासते, अन्यथा अपवाद टाकते
identityToString(ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट) ऑब्जेक्टसाठी स्ट्रिंग मिळवते
toString(ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट) ऑब्जेक्टसाठी स्ट्रिंग मिळवते
toString(ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग nullStr) ऑब्जेक्टसाठी स्ट्रिंग मिळवते
toString(ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पुरवठादार पुरवठादार) ऑब्जेक्टसाठी स्ट्रिंग मिळवते

चला प्रत्येक गटातील एक पद्धत पाहू. मला आशा आहे की तुम्ही ते वारंवार वापराल, कारण ते खूप सोयीस्कर आहेत आणि तुम्हाला अनावश्यक कोड टाळण्याची परवानगी देतात.

ObjectUtils.compare()

पद्धत तुलनात्मक प्रमाणेच वस्तूंची तुलना करते: पेक्षा मोठे, पेक्षा कमी किंवा समान. हे ऑब्जेक्ट्सची क्रमवारी लावण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.

पद्धत स्वाक्षरी असे दिसते:

public static <T extends Comparable<? super T>> int compare(final T c1, final T c2);
public static <T extends Comparable<? super T>> int compare(final T c1, final T c2, final boolean nullGreater);

जर तिसरा पॅरामीटर ( nullGreater ) सत्य असेल , तर null नेहमी non- null पेक्षा मोठा मानला जाईल . पद्धत c1> c2 असल्यास सकारात्मक, c1<c2 असल्यास नकारात्मक आणि c1 == c2 असल्यास 0 मिळवते.

उदाहरण:

String firstValue = "codeGym";
String secondValue = "codeGym";
System.out.print(ObjectUtils.compare(firstValue, secondValue));
System.out.println();

firstValue = "codeGym";
secondValue = null;
System.out.print(ObjectUtils.compare(firstValue, secondValue));
System.out.println();

firstValue = "";
secondValue = "codeGym";
System.out.print(ObjectUtils.compare(firstValue, secondValue));
System.out.println();

कार्यक्रम परिणाम प्रदर्शित करेल:

0
1
-8

ObjectUtils.isNotEmpty()

isNotEmpty() पद्धत तपासते की त्यावर दिलेला ऑब्जेक्ट रिक्त किंवा शून्य नाही .

पद्धत स्वाक्षरी:

public static boolean isNotEmpty(final Object object)

उदाहरण:

List<String> values = new ArrayList<>();
System.out.println(ObjectUtils.isNotEmpty(values));

values.add("codeGym");
System.out.println(ObjectUtils.isNotEmpty(values));

values = null;
System.out.println(ObjectUtils.isNotEmpty(values));

परिणाम स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल:

false
true
false

java.util.ऑब्जेक्ट्स

जावा डेव्हलपरना खरोखरच ऑब्जेक्टयूटिल्सची कल्पना आवडली , म्हणून जेडीके 7 मध्ये त्यांनी स्वतःचे जोडले:

isNull(Objectobj) एखादी वस्तू शून्य आहे का ते तपासते
nonNull(ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट) एखादी वस्तू शून्य नाही का ते तपासते
toString(ऑब्जेक्ट) ऑब्जेक्टला स्ट्रिंगमध्ये रूपांतरित करते
toString(Objecto, String nullDefault) ऑब्जेक्टला स्ट्रिंगमध्ये रूपांतरित करते
बुलियन बरोबरी (ऑब्जेक्ट a, ऑब्जेक्ट b) वस्तूंची तुलना करते
बुलियन डीप इक्वल्स (ऑब्जेक्ट a, ऑब्जेक्ट b) वस्तूंची तुलना करते
T आवश्यकNonNull(T obj) पास केलेले पॅरामीटर शून्य नाही का ते तपासते
T आवश्यक नॉननल (टी ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग संदेश) पास केलेले पॅरामीटर शून्य नाही का ते तपासते
इंट हॅशकोड (ऑब्जेक्ट o) ऑब्जेक्टसाठी हॅशकोडची गणना करते
इंट हॅश (ऑब्जेक्ट...मूल्ये) ऑब्जेक्ट्सच्या गटासाठी हॅशकोडची गणना करते
int compare(T a, T b, Comparator c) वस्तूंची तुलना करते

java.util.Objects वर्ग JDK चा भाग असल्याने , तुम्ही तुमच्या कोडमध्ये त्याचा वापर करावा अशी शिफारस केली जाते.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की जेव्हा तुम्ही दुसर्‍याचा कोड वाचता, तेव्हा बहुधा तुम्हाला ObjectUtils मधील पर्याय सापडतील , हे सहसा ओपन-सोर्समध्ये घडते. ते कसे वेगळे आहेत ते येथे तुम्ही पाहू शकता .