1. intJenis

Jika anda ingin menyimpan nombor bulat dalam pembolehubah, maka anda perlu menggunakan intjenis tersebut.

Perkataan ini int adalah singkatan untuk  , yang sudah tentu merupakan petunjuk yang baik bahawa jenis ini membolehkan anda menyimpan nombor integer .Integer

Pembolehubah yang jenisnya intmampu menyimpan nombor integer antara -2 billionhingga +2 billion. Untuk lebih tepat, dari -2,147,483,648hingga +2,147,483,647.

Fakta menarik

Nombor yang jelas bukan bulat ini berkaitan dengan cara ingatan komputer disusun.

Di Jawa, 4 bait memori diperuntukkan untuk intjenis tersebut. Setiap bait memori terdiri daripada 8 bit . Setiap bit hanya boleh mewakili 2 nilai: 0 atau 1. intPembolehubah mengandungi 32 bit dan boleh mewakili 4,294,967,296nilai.

Separuh daripada julat ini diketepikan untuk nombor negatif, dan separuh lagi untuk nombor positif. Dan itulah cara kita mendapatkan julat dari -2,147,483,648hingga +2,147,483,647.


2. Mencipta intpembolehubah

Jenisnya intadalah untuk menyimpan integer. Untuk mencipta pembolehubah dalam kod yang boleh menyimpan nombor integer , anda perlu menggunakan pernyataan seperti ini:

int name;
Mengisytiharkan intpembolehubah

Di mana nama ialah nama pembolehubah. Contoh:

Kenyataan Penerangan
int x;
Pembolehubah xinteger dicipta
int count; 
Pembolehubah countinteger dicipta
int currentYear;
Pembolehubah currentYearinteger dicipta

Kes surat itu penting. Ini bermakna arahan  dan akan mengisytiharkan dua pembolehubah berbeza .int colorint Color

Dan arahan Int Colordan INT COLORtidak akan masuk akal kepada pengkompil , menyebabkan ia melaporkan ralat. intialah kata kunci khas untuk jenis integer dan ia mesti ditulis dalam huruf kecil .


3. Shorthand untuk mencipta pembolehubah

Jika anda perlu mencipta banyak pembolehubah dari jenis yang sama di tempat yang sama dalam program, anda boleh menggunakan tatatanda trengkas ini:

int name1, name2, name3;
Pendek kata untuk mencipta berbilang pembolehubah daripada jenis yang sama

Contoh:

Kenyataan Pendek kata
int x;
int y;
int z;
int x, y, z;
int count;
int totalCount;
int count, totalCount;
int day;
int month;
int year;
int day, month, year;

4. Menetapkan nilai

Untuk meletakkan nilai ke dalam pembolehubah , anda memerlukan pernyataan ini :int

name = value;
Menetapkan nilai kepada pembolehubah

Di mana nilainya boleh berupa sebarang ungkapan integer. Contoh:

Kenyataan Catatan
int a;
a = 5;
int b;
b = 2*1000*1000*1000;
int c;
c = -10000000;
int d;
d = 3000000000;
Kod ini tidak akan dikompil, kerana 3,000,000,000lebih besar daripada nilai maksimum yang mungkin untuk int, iaitu2,147,483,647

5. Shorthand untuk mencipta dan memulakan pembolehubah

Anda boleh menggunakan satu arahan untuk mencipta (mengisytiharkan) pembolehubah dan memberikan nilai kepadanya . Inilah yang paling kerap dilakukan, kerana kita biasanya mengisytiharkan pembolehubah apabila kita perlu menyimpan nilai.

Inilah yang kelihatan seperti arahan itu:

int name = value;
Kata singkatan untuk mencipta dan memulakan pembolehubah

Contoh:

Kenyataan Catatan
int a = 5
int b = 2*1000*1000*1000;
Nilai pembolehubah akan menjadi 2 bilion
int c = -10000000;
Nilai pembolehubah akan menjadi negatif 10 juta
int d = 3000000000
Kod ini tidak akan disusun, kerana 3,000,000,000 adalah lebih besar daripada nilai maksimum yang mungkin untuk int: 2,147,483,647

Anda juga boleh mengisytiharkan beberapa pembolehubah dalam satu baris. Dalam kes ini, arahan akan kelihatan seperti:

int name1 = value1, name2 = value2, name3 = value3;
Pendek kata untuk mencipta dan memulakan berbilang pembolehubah

Contoh:

Kenyataan Catatan
int a = 5, b = 10, c = a + b;
asama dengan 5 , b sama dengan 10 , c sama dengan 15